Föreläsning om klematis (22 mars 2023)

Onsdag 22 mars  2023 före­lä­ser Krister Cedergren, ros- och kle­ma­tis­ex­pert från Råå, vid med­lemsmö­te i Alnarp .

Krister kom­mer att ge oss en över­sikt över Klematis i prak­ti­ken, en före­läs­ning med både bredd och djup kring clematissläktet

Välkomna till Alnarp för att höra före­dra­get . Ta gärna med dig fika . Växtlotteri och för­sälj­ning av ben­mjöl. Biblioteket är öppet för utlåning.

Tid: Onsdag 22 mars  2023 kloc­kan 19
Plats: Terra Nova, SLU, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.