Just nu

Släktet Corydalis (18 oktober 2023)

Onsdagen den 18 okto­ber kloc­kan 19.00 före­lä­ser Magnus Lidén om släk­tet Corydalis – nun­neör­ter. Magnus Lidén, tidi­ga­re bota­ni­ker vid såväl Göteborgs som Uppsala bota­nis­ka träd­gård fors­kar sedan många år inom sys­te­ma­tisk bota­nik vid Uppsala uni­ver­si­tet. Systematisk bota­nik avser att kart­läg­ga …

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.