Just nu

Växtmarknad maj 2023. Foto: Dan Abelin.

Växtmarknad (5 maj 2024)

Välkomna till vårens växt­mark­nad på Alnarp! Observera att vi byter plats för vår popu­lä­ra växt­mark­nad: I år kom­mer vi att hålla växt­mark­na­den på SLU Alnarp, strax intill loka­len där vi har våra med­lemsmö­ten. Ni hit­tar oss vid par­ke­rings­plat­sen kors­ning­en Sundsvägen/Växthusvägen …

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.