Favorit i repris: Koldings växtmarknad 5 juni 2015

Läs ett repor­tage från resan i med­lems­bla­det hös­ten 2015:
https://issuu.com/skanekretsen/docs/medlemsbladhost15

19 maj: Det finns fortfarande platser kvar i bussen. Anmäl dig omgående så att du inte missar denna fantastiska växtmarknad!

Nu gör vi om den omått­ligt popu­lä­ra resan till Koldings växt­mark­nad! I Geografisk Have i Kolding på Jylland hålls varje år Danmarks störs­ta »plan­te­marked« (med fler än 100 för­säl­ja­re). Den besö­ker vi 5 juni 2015. Tidig start från Alnarp. Vi kör raka vägen till Kolding och nju­ter och hand­lar. Stopp på hem­re­san för mid­dag. Sen hemkomst.

Läs mer på http://www.geografiskhave.dk/

Pris: 900:– Anmäl er sna­rast till madeleine@almer.se

Ta del av våra rese­be­stäm­mel­ser. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att stäl­la in resan om den inte sam­lar till­räck­ligt många deltagare.

Betalning av resor sker till kret­sens bank­gi­ro 354‑7114. Ange res­mål och namn!

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.