Kontakt

Om du behö­ver kon­tak­ta någon av oss i Skånekretsen kan du anting­en mejla eller ringa någon av oss.

Ordförande
E‑post: Lena Eidevall
Telefon: 0727–11 18 95

Vice ordförande/tidningen
E‑post: Eivor Johansson
Telefon: 0735–27 28 79

Sekreterare/kretsens med­lems­ser­vice
E‑post: Ingrid Sjöberg
Telefon: 0733–14 77 81

Kassörsfrågor
E‑post: Anita Lassing-Johansson
Telefon: 0702–89 53 80

Växtmarknaden
E‑post: Thorbjörn Andersson
Telefon: 0793–48 48 38

Välkomstgruppen
E‑post: Lena Lundgren
Telefon: 0705–80 33 04

Bibliotekarie
E‑post: Olof Norrlöw
Telefon: 0723–33 28 43.

Övriga sty­rel­se­med­lem­mar
E‑post: Kerstin Gadd
Telefon: 0721–67 57 77

Övriga sty­rel­se­med­lem­mar
E‑post: Anette Thomasson
Telefon: 0707–99 86 59

Hos Clemenssons i Lund. Foto: Dan Abelin.

Hos Clemenssons i Lund. Foto: Dan Abelin

 

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.