Lucka 14 – akleja

Den fjor­ton­de luc­kan kom­mer från fri­lans­jour­na­lis­ten Åsa Langefors, Lund:

När jag var sju, flyt­ta­de famil­jen till ett nytt hus där det växte mas­sor av mör­kli­la akle­jor i träd­går­den. Sedan dess har jag äls­kat akle­jor och allra mest de mörka. När jag själv blev med träd­gård på 90-talet, gav jag mig genast ut för att köpa några plan­tor. Det enda som gick att köpa då, var de stora, två­fär­ga­de, odla­de vari­an­ter­na, inte alls vad jag ville ha. Nu finns det, tack och lov, flera av de gammel­dags sor­ter­na att välja på. Bilderna är från Le Jardin Plume i Normandie.

Se fler träd­gårds­bil­der från Åsa Langefors på Instagram.

Akleja (Aquilegia) i Jardin Plume. Foto: Åsa Langefors.

Akleja (Aquilegia) i Jardin Plume. Foto: Åsa Langefors.
Akleja (Aquilegia) i Jardin Plume. Foto: Åsa Langefors.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.