Lucka 5 – Paeonia qiui

Den femte dagen av Skånekretsens jul­ka­len­der är det Rolf Nilsson i Kågeröd som bju­der på en ovan­lig pion:

Paeonia qiui, en ”ny” busk­pi­onart från Kina. En låg buske för väl­drä­ne­ra­de, skug­gi­ga lägen. Det är den senast funna busk­pi­o­nen och hit­ta­des 1988 av den unge bota­nis­ten Qiu Jun-zhuan – som den sena­re döp­tes efter (1995). Beskrivs som en pion som blir max 1,2 meter hög, dock har mina plan­tor inte bli­vit mer än 50 cm höga på cirka 15 år.

Bladen är ägg­for­ma­de eller run­da­de, oftast utan fli­kar. Det topp­ställ­da bla­det är ofta tre­fli­kat. Blomman rosa, oftast med en fläck på kron­bla­den. Den är som många pio­ner röd­bla­dig tills blom­man är utsla­gen, då den snabbt släp­per den röda fär­gen och blir mer grön. Kanske för att max­i­me­ra foto­syn­te­sen till frösättning.

Plantan på bil­den sak­nar den rosa fläc­ken och är en av två plan­tor som jag har köpt från Dr. Carsten Burkhardt tidigt 2000-tal. Han fann den i en kine­sisk plant­sko­la och genast utgick han från att han hade fun­nit rätt plan­ta. Så små­ning­om hit­ta­de man ytter­li­ga­re en plant­sko­la med denna nya art.

Mina fyra andra plan­tor kom­mer från en annan plant­sko­la ympa­de på P. lacti­flo­ra-rot. Och har alla den rosa fläc­ken på kron­bla­den. Bilden är mörk i skug­gan, men blom­man har nog fått lite ljus.

Jag har ägnat mig åt träd­gård lite drygt 20 år och bör­ja­de tidigt intres­se­ra mig för vilda arter av pio­ner. Kenneth Lorentzon påpe­ka­de att för­sö­ka hitta vildin­sam­lat frö, för att det mesta i plant­sko­lor­na var tvek­samt kor­rekt. Och det visa­de sig också ofta efter några år att det fanns många tvek­sam­he­ter. Idag har jag cirka 35 olika insam­ling­ar, vissa av samma art. Jag har delat och plan­te­rat ut drygt 20 insam­ling­ar längs Söderåsen för att kunna skör­da rent frö.

Paeonia qiui. Foto: Rolf Nilsson.
Paeonia qiui. Foto: Rolf Nilsson.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.