Lucka 6 – Iris innominata

Dag sex av Skånekretsens julkalender kan vi presentera Peter Korns favoritväxt – Iris innominata:

​Irisar har all­tid till­hört mina favo­rit­väx­ter och just inno­mi­na­ta är extra trev­lig. Låg och blom­rik gör den sig bra i ett sten­par­ti men inte på den tor­ras­te plat­sen. Gärna en lite fuk­ti­ga­re pla­ce­ring i ett söder­läge. Färgen kan vari­e­ra från citron­gul till oran­ge och bla­den är vin­ter­grö­na. Den har sitt ursprung i Oregon där den kan växa på upp till 2000 m höjd. Det gör den här­dig i minst zon 4 som jag har i träd­går­den i Eskilsby.

Peter Korn
peterkornstradgard.se

Läs mer om Iris inno­mi­na­ta:
en.wikipedia.org/wiki/Iris_innominata
www.pacifichorticulture.org/articles/pacific-coast-iris/

Iris innominata 3.jpg
Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Iris innominata. Foto: Peter Korn.
Iris inno­mi­na­ta. Foto: Peter Korn.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.