Medlemsbladet

Skånekretsens med­lems­blad kom­mer ut två gång­er per år (janu­a­ri och augusti).

Redaktör är Eivor Johansson.

I med­lems­bla­det kan du hitta lite av varje, kret­sens pro­gram såklart, men även en hel del intres­san­ta artik­lar om träd­går­dar. Det senas­te med­lems­bla­det och några tidi­ga­re med­lems­blad kan du läsa på Issuu:

5 kommentarer

 1. Anders Gidlöf säger

  Hej! Mitt namn är Anders Gidlöf, arki­va­rie för hela Sällskapet Trädgårdsamatörerna. Jag hål­ler allt­så även på med arki­ve­ring av mate­ri­al från kret­sar­na, t ex med­lems­blad. Jag und­rar om ni skul­le kunna ha vän­lig­he­ten att skic­ka Skånekretsens med­lems­blad i digi­tal form (pdf?) från 2012 och fram­åt. Stort tack på förhand!

  • STA Skånekretsen säger

   Hej Anders!
   Pdf-er med med­lems­blad från 2013 och fram­åt kan jag hjäl­pa dig med (eftersom jag har form­gi­vit dessa). Du får en länk/Dropbox-inbju­dan inom kort.
   Vänligen,
   Dan Abelin, Skånekretsen

 2. Anders Gidlöf säger

  Hej Dan! Vill passa på att den här vägen tacka så myc­ket för med­lems­bla­den, gick utmärkt att ladda ner. Skånekretsens webb­plats och med­lems­blad är verk­li­gen i sär­klass tyc­ker jag.

  Får man möj­li­gen fråga om du även har gamla nyhets­brev som pdf:er?

 3. My Persson säger

  Hej Dan!

  I nyas­te num­ret fick vi veta att det finns med en liten min­nes­text om min mor­mor, Inger Persson. Jag und­rar lite om jag skul­le kunna få detta blad som pdf? Vi fick en avfo­to­gra­fe­ring och det var jät­te­fint skri­vet, men skul­le gärna ha det i PDF-format. 

  Med vän­li­ga hälsningar

  • STA Skånekretsen säger

   Hej My!

   Det ska vi nog kunna ordna. Återkommer för­hopp­nings­vis inom kort via e‑post.

   Vänligen,
   Dan, Trädgårdsamatörerna Skånekretsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

10 + tre =