Mina favoritlökar i naturen, Botaniska och i min privata trädgård (25 september 2014)

Höstens förs­ta före­drags­hål­la­re är Henrik Zetterlund 25 sep­tem­ber. Då är det kanske dags för årets roli­gas­te möte? Det tra­di­tio­nel­la lök­mö­tet i sep­tem­ber. Listan över vilka lökar som man kan köpa i år hit­tar ni i tid­ning­en och här på vår webb­plats. För att komma i stäm­ning ordent­ligt inför lök­kö­pen kom­mer Henrik Zetterlund från Göteborgs bota­nis­ka träd­gård att berät­ta om »Mina favo­rit­lö­kar i natu­ren, Botaniska och i min pri­va­ta träd­gård«. Han är all­tid aktu­ell men extra aktu­ell i år när han bli­vit invald i RHS:s exper­tråd för alpi­na väx­ter. Vi gra­tu­le­rar och häl­sar honom varmt välkommen!

Torsdag 25 sep­tem­ber 2014, kl 19, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp

Evenemanget på Facebook

Bloggat om lökmötet

Lök på lök på lök och så Zetterlunds goda råd (Kristinas oas 2014-09-26)

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.