Öppen trädgård 2014

Efter jubi­le­umå­rets upp­skat­ta­de geo­gra­fis­ka träd­gårds­run­dor fort­sät­ter vi i samma anda till som­ma­ren. Kanske kom­mer det fler som vill öppna sin träd­gård så håll koll på här på hem­si­dan. Här hit­tar man dess­utom bil­der från träd­går­dar­na så småningom.

Trädgårdar efterlyses

Bernt Granström (Hököpinge) fre­dag 6 juni 2014 (Trädgårdsamatörernas dag)
Svedala–Skurup sön­dag 15 juni 2014
Hörby, Södra Sandby & Väggarp lör­dag 28 juni 2014
Skanör–Falsterbo sön­dag 29 juni 2014
Mörarp–Allerum sön­dag 6 juli 2014
Pia Persson (Tommarp) sön­dag 13 juli 2014
Visning av Linderslunds arbo­re­tum 4 okto­ber 2014

Tidigare års öppna trädgårdar

Öppna träd­går­dar 2013

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.