Öppen trädgård
Skriv en kommentar

Öppna trädgårdar 15 maj 2016

Hos Rolf & Ulla Nilsson i Kågeröd. Privat foto.

Söndag 15 maj 2016 är det två öpp­na träd­går­dar i Kågeröd. Välkomna mel­lan kloc­kan 10–16!

Tommy & Christel Sjöstrand

Trädgårdsdelen har upp­vux­na träd och sto­ra och små Rhododendron, mäng­der av oli­ka sor­ter. Perenner, kle­ma­tis och rosor. På and­ra sidan en vac­ker grind av flä­tad pil kom­mer man in i »barn­kam­ma­ren« med hund­ra­tals frö­såd­da Rhododendron, peren­ner med fle­ra. Unika träd i oli­ka stor­le­kar. Här finns ock­så fle­ra dam­mar. Kenneth Lorentzon finns på plats och säl­jer väx­ter.
Tommy & Christel Sjöstrand, Axelvold 3347, Kågeröd
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Rolf & Ulla Nilsson

Normalstor vil­la­träd­gård med myc­ket tor­van­lägg­ning­ar byggt med fle­ra rum och sling­ran­de gång­ar. Rikt växt­ma­te­ri­al med bus­kar och små träd samt sto­ra mäng­der av rara örter. Rika sam­ling­ar av vildar­ter av pio­ner, lil­jor, orkidéer, vit­sip­por och Trillium. Bilden överst är från Rolf och Ulla Nilssons träd­gård (pri­vat foto).
Rolf & Ulla Nilsson, Pilfinksgatan 1, Kågeröd
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

tjugo + tio =