Riksmöte 2020 – INSTÄLLT

[yellow_box]Obs! Årets riksmö­te är inställt – upp­skju­tet. Läs mer på skanekretsen.se/inget-riksmote-i-skane-i-ar-men-ar-2021/[/yellow_box]

Här för­sö­ker vi att samla all infor­ma­tion om som­ma­rens riksmö­te i Skåne.

En gång om året anord­nar en av Trädgårds­amatörernas lokalkret­sar ett riks­möte. Då träf­fas träd­gård­s­ama­tö­rer från hela Sverige under ett par dagar för att titta på träd­går­dar, äta gott och hand­la väx­ter på en extra stor och fin växtmarknad.

[but­ton link=”https://skanekretsen.se/anmalan-2020/” color=”green” size=”large”]Anmäl dig här![/button]
12–14 juni 2020 är det dags för ett riksmö­te i Skåne (Ystad). Läs mer via nedan­stå­en­de län­kar, i med­lems­bla­det, i TrädgårdsAmatören nr 1/2020 eller fråga någon i kret­sens sty­rel­sen! Anmälningsformuläret hit­tar du på www.skanekretsen.se/anmalan-2020/

Hjärtligt väl­kom­na!

På programmet
  • Mingel & mid­dag på Ystad Saltsjöbad
  • Bussturer med vis­nings­träd­går­dar i Skåne
  • Växtlotteri på middagen
  • Växtmarknad.

[but­ton link=”https://skanekretsen.se/boende-under-riksmotet-2020/” color=”green” size=”large”]Här kan du bo[/button] [but­ton link=”https://skanekretsen.se/valkommen-till-vara-skanska-tradgardar/” color=”green” size=”large”]Om de skåns­ka trädgårdarna[/button] [but­ton link=”https://skanekretsen.se/aktiviteter-2020/” color=”green” size=”large”]Alla programpunkter[/button] [but­ton link=”https://skanekretsen.se/vaxtmarknaden-pa-riksmotet-2020/” color=”green” size=”large”]Växtmarknaden[/button]

[blue_box]

Läs mer här

[/blue_box]
Mer infor­ma­tion finns i TrädgårdsAmatören nr 1/2020 (utkom i bör­jan av mars) och på denna webbplats.

 

Tulpanträd (Liriodendron tulipifera). Foto: Dan Abelin.
Tulpanträd (Liriodendron tuli­pi­fe­ra). Foto: Dan Abelin.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.