Riksmöte 2021 – INSTÄLLT

Obs! Riksmötet 2021 är inställt.

Här för­sö­ker vi att samla all infor­ma­tion om som­ma­rens riksmö­te i Skåne.

En gång om året anord­nar en av Trädgårds­amatörernas lokalkret­sar ett riks­möte. Då träf­fas träd­gård­s­ama­tö­rer från hela Sverige under ett par dagar för att titta på träd­går­dar, äta gott och hand­la väx­ter på en extra stor och fin växtmarknad.

Anmäl dig här!

11–13 juni 2021 är det dags för ett riksmö­te i Skåne (Ystad). Läs mer via nedan­stå­en­de län­kar, i med­lems­bla­det, i TrädgårdsAmatören nr 1/2021 eller fråga någon i kret­sens sty­rel­sen! Anmälningsformuläret hit­tar du på www.skanekretsen.se/anmalan-2021/ Obs! Just nu har vi vissa pro­blem med anmäl­nings­for­mu­lä­ret. Det går att anmä­la sig, men de auto­ma­tis­ka mej­len kan krångla.

Hjärtligt väl­kom­na!

På programmet
  • Mingel & mid­dag på Ystad Saltsjöbad
  • Bussturer med vis­nings­träd­går­dar i Skåne
  • Växtlotteri på middagen
  • Växtmarknad.

Här kan du bo
Om de skåns­ka trädgårdarna
Alla pro­gram­punk­ter
Växtmarknaden

Läs mer här

Mer infor­ma­tion finns i TrädgårdsAmatören nr 1/2021 (utkom i mit­ten av feb­ru­a­ri) och på denna webbplats.

 

Tulpanträd (Liriodendron tulipifera). Foto: Dan Abelin.
Tulpanträd (Liriodendron tuli­pi­fe­ra). Foto: Dan Abelin.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.