Resa till Kolding 5 juni 2013

Aster novae-angliae 'Andenken an Alma Pötschke'. Foto: Maj-Lis Åkesson.

I Geografisk Have i Kolding på Jylland hålls Danmarks störs­ta plan­te­marked på Grundlovsdagen den 5 juni varje år. Förra året hade man näs­tan 150 utstäl­la­re från både Danmark och grannländerna.

Läs mer på http://www.geografiskhave.dk/

För förs­ta gång­en kom­mer Skånekretsen att anord­na en resa till denna växt­mark­nad! Kanske blir det en ny tra­di­tion! Trädgårdsresan kom­mer bara att inne­hål­la besö­ket på växt­mark­na­den och allt­så inga andra träd­gårds­be­sök. Geografisk Have är en fin bota­nisk träd­gård, vil­ken natur­ligt­vis inbju­der till fina promenader.

Resan beräk­nas kosta 700 kr per per­son och i pri­set ingår resa, inträ­de och lunch.

Anmälan görs till Maj-Lis Åkesson helst via e‑post lisa.a@live.se eller tele­fon 040–42 28 70. Sista anmäl­nings­dag är 2013-05-20.

Onsdagen den 5 juni är en helg­dag i Danmark men var­dag i Sverige.

Välkommen till en spän­nan­de Danmarksresa!

Observera reg­ler för avbok­ning av resor som finns här!

Maj-Lis

Hemlig jubileumsresa 7 september 2013

Saffranskrokus (Crocus sativus). Foto: Maj-Lis Åkesson.

Vi kom­mer att erbju­da en spän­nan­de endags­re­sa lör­dag 7 sep­tem­ber till en des­ti­na­tion vi tänk­te skul­le vara hem­lig. Vi tror att ni tyc­ker det kunde vara kul och räk­nar med att fylla en buss med glada äventyrare.

Lördag 7 sep­tem­ber kloc­kan 8 star­tar vår buss­re­sa från Alnarp till hem­lig ort. Vi är hemma igen kloc­kan 19. Däremellan ska vi till en plant­sko­la, dric­ka eget med­havt kaffe, åka buss och äta mid­dag på ett värds­hus. Där möter vår guide oss för vida­re upp­täckts­färd. Resan är inte så lång (17 mil enkel resa) och gui­den heter Kenneth Lorentzon. Det är en resa du måste följa med på!

Jubileumspris 375 kronor/person

Anmälan till Birgitta Pettersson, birgitta.pettersson@telia.com, senast den 26 augusti.

Läs gärna Skånekretsens rese­vill­kor innan du anmä­ler dig till resan.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.