Växtmarknad (5 maj 2024)

Växtmarknad maj 2023. Foto: Dan Abelin.

Välkomna till vårens växtmarknad på Alnarp!

Observera att vi byter plats för vår popu­lä­ra växtmarknad:
I år kom­mer vi att hålla växt­mark­na­den på SLU Alnarp, strax intill loka­len där vi har våra med­lemsmö­ten. Ni hit­tar oss vid par­ke­rings­plat­sen kors­ning­en Sundsvägen/Växthusvägen i Alnarp. Kom till par­ke­ring 6 på Alnarps karta i pdf-format.

Tyvärr kan vi denna gång inte erbju­da fika att köpa på plats som vi brukar.

Du som kom­mer för att sälja väx­ter och har frå­gor kring den nya mark­nads­plat­sen kan kon­tak­ta Olof Norrlöw. Han är växt­mark­nads­an­sva­rig i styrelsen.
E‑post: Olof Norrlöw
Telefon: 0723–33 28 43

Tid: Söndagen den 5 maj 2024 kloc­kan 11–13.
Plats: På par­ke­rings­plat­sen Sundsvägen/Växthusvägen, SLU, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Växtmarknad maj 2023. Foto: Dan Abelin.
Växtmarknad maj 2023. Foto: Dan Abelin.
Växtmarknad maj 2023. Foto: Dan Abelin.
Växtmarknad maj 2023. Foto: Dan Abelin.

Årsmöte med föredrag om lönnar och japanska trädgårdar (3 mars 2024)

Japansk lönn (Acer palmatum) i Kyoto (Foto: Thord Ohlsson)

Efter års­mö­tet före­lä­ser Jacky Thang om sin träd­gård där han har sam­lat en stor mängd japans­ka lön­nar till­sam­mans med pryd­nads­gräs, ber­be­ris och ben­vedsar­ter. Bladens fär­ger efter års­tid, utform­ning, stor­lek och växt­sätt ger skil­da möj­lig­he­ter i samplanteringen.

Under vår väst­kustre­sa ska vi också besö­ka hans nya träd­gård som är under uppbyggnad.

Välkomna till Alnarp. Växtlotteri. Biblioteket är öppet.

Tid: Söndagen den 3 mars 2024 kloc­kan 13.
Plats: Terra Nova, SLU, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.