Tack

Nästan klara …

Men vi måste först bekräf­ta din e‑postadress. Om du vill full­föl­ja pre­nu­me­ra­tions­pro­ces­sen ska du där­för kon­trol­le­ra din e‑post, klic­ka på län­ken (Klicka här för att bekräf­ta att du pre­nu­me­re­rar på vårt nyhets­brev) i det mejl vi just har skic­kat till dig och bekräfta.

Tusen tack för din pre­nu­me­ra­tion på Skånekretsens nyhetsbrev!

Höstkrokus (Crocus speciosus). Foto: Dan Abelin.
Höstkrokus (Crocus spe­ci­o­sus). Foto: Dan Abelin.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.