Lucka 24 – iskonvaljer

Iskonvaljer. Foto: Madeleine Almér.
En riktigt god jul! önskar Skånekretsens ordförande Madeleine Almér er alla med iskonvaljer, Convallaria majalis:

En äls­kad vår­blom­ma som jag all­tid ploc­kat till mors dag. Förr till min mor, nu till mina barns mor … Var myc­ket lyck­lig över att de triv­des i min träd­gård, men de triv­des för bra. Jag hade inte läst på i Karin Berglunds bok Din träd­gård där hon skri­ver att plat­sen för lil­je­kon­valj ska väl­jas med omsorg, eftersom de spri­der sig ohämmat.
De trivs i halv­skug­ga i wood­land. Det finns även den dubb­la (så åtrå­värd!) ’Flore Pleno’ och en rosa (var. rosea). Den sist­nämn­da arten blev tyvärr kort­va­rig i min trädgård.
I Kerstin Ljungqvists bok Nyttans väx­ter skri­ver hon att det finas­te med lil­je­kon­val­jen är den ljuva dof­ten. På den tiden vi hade ett ”bloms­ter­språk” sig­na­le­ra­de lil­je­kon­val­jer i brud­bu­ket­ten att bru­den var oskuld.
Dess gif­tig­het har vari­e­rat över åren, men den har varit kraf­tigt över­dri­ven. Jag kom­mer ihåg när man sa att vatt­net de stått i var gif­tigt att dric­ka. Varför man nu skul­le göra det? Om man äter bären trots dess obe­hag­li­ga smak, kan de ge illamå­en­de, kräk­ning­ar och hjärtrubbningar.
Varför heter det då iskon­val­jer? Jo, de kyls ner rejält så vin­tern pas­se­ras för dem. I Lilla Fiskaregatans träd­gårds­bu­tik berät­ta­de de att iskon­val­jer­na ofta kom­mer med röt­ter­na i isblock vid leve­rans. Traditionen kom­mer från England, men även i Tyskland är det vik­tigt med iskon­val­jer på jul­bor­det. Liksom det är hos mig, men tyvärr är det en utdö­en­de tra­di­tion. Ta upp den! Det är så vackert!

God jul!
Madeleine Almér
Falsterbo
ord­fö­ran­de i Skånekretsen

Läs mer om liljekonvalj:
www.rhs.org.uk/plants/details?plantid=522
linnaeus.nrm.se/flora/mono/convallaria/conva/convmaj.html

Convallaria majalis - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-045

Iskonvaljer. Foto: Madeleine Almér.
Iskonvaljer. Foto: Madeleine Almér.

Lucka 23 – kungsljus

Kungsljus. Foto: Annica Nordin.
I lucka 23 hittar vi kungsljus (Verbascum) från Annica Nordin – Trädgårdsamatörerna i Göteborg:

Vad pas­sar bätt­re i advents­tid än advents­ljus, så det fick bli dessa kungs­ljus som själv­sår sig vid vårt torp. Jag flyt­tar dem om jag tyc­ker det behövs.

Annica Nordin
Trädgårdsamatörerna i Göteborg (TAG)
www.sta-tag.se
www.facebook.com/pages/Trädgårdsamatörerna-i-Göteborg-TAG/784812928255266

Läs mer om kungsljus:
sv.wikipedia.org/wiki/Kungsljus
www.rhs.org.uk/Plants/18807/Verbascum-thapsus/Details
prairiebreak.blogspot.se/2013/02/pax-verbascum.html

Great Mullein Verbascum thapsus Backworth 1

Kungsljus. Foto: Annica Nordin.
Kungsljus. Foto: Annica Nordin.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.