Öppna trädgårdar (sommaren 2023)

Vårens/sommarens resor är full­bo­ka­de (och har vän­te­lis­ta redan).
Sommarens akti­vi­te­ter nu efter växt­mark­na­den är våra öppna träd­går­dar, se mer under Aktiviteter.

Nya böcker till kretsens bibliotek april 2023

Ett dolt uni­ver­sum – jor­dens okän­da bio­lo­gis­ka mång­fald, Alexandre Antonelli (D:34)

Plantejakt, Ole Jonny Larsen (E:35)

Trädgårdar – genom års­ti­der­na och ett för­änd­rat kli­mat, Ulf Nordfjell (G:9)

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.