Lökmöte (29 september 2016)

Galanthus 'Dionysus'. Foto: Dan Abelin.

Lökmöte! Innan vi bör­jar sälja lökar berät­tar Anita Ireholm om art- och sort­ka­rak­tä­rer hos släk­tet Galanthus, om vilka snö­drop­par som är van­li­gast före­kom­man­de i Sverige och lite om snö­drop­par­nas England. Anita Ireholm har bland annat arbe­tat med lökar och knö­lar inom POM (Programmet för odlad mångfald).
Läs mer om årets lökar på skanekretsen.se/arets-loklista-2016/

Torsdag 29 sep­tem­ber 2016 kloc­kan 19.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

Årets löklista 2016

Crocus versicolor 'Picturatus'. Foto: Dan Abelin.

Vi har beställt 44 sor­ter i år. Lökarna säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te – i år tors­dag 29 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Anita Ireholm och berät­tar om snödroppar.

 1. Acis autum­na­lis ’September Snow’ – rent vit, lättod­lad, 3 st./45:-
  Läs mer och se bild på t.ex. Allt om Trädgårds webb­plats.
 2. Allium jes­di­a­num ’Akbulak’ – vio­lett, maj–juni, 70–90 cm, 3 st./20:-
  Sök på Google för bil­der och mer information.
 3. Allium atro­pur­pu­re­um – mörkt pur­pur, 70 cm, 5 st./15:-
 4. Allium christop­hii – juni, pur­pur­fär­gad, lite lägre, 60 cm, 5 st./15:-
 5. Camassia leicht­li­nii ’Caerulea’ – juni, mörk­blå, 70–80 cm 3 st./20:-
 6. Chionodoxa sar­densis – feb–mars, mörk­blå, 5–10 cm, 10 st./15:-
 7. Corydalis mal­kensis – april, vit, tidig, kan plan­te­ras i gräs, 1 st./30:-
 8. Crocus sativus, saff­ranskro­kus – sep–okt, vio­lett, till lus­se­kat­ter­na, 10 st./20:-
 9. Crocus ancy­rensis ’Golden Bunch’ – mars, ele­gant, knall­gul, 20 st./15:-
 10. Crocus chry­sant­hus ’Blue Pearl’ – ett måste!, ljus­blå, gult svalg, 10 st./10:-
 11. Crocus chry­sant­hus ’Miss Vain’ – mars, hel­vit, myc­ket vac­ker, 10 st./10:-
 12. Crocus tom­ma­si­ni­a­nus ’Roseus’ – mars, läc­ker, 10 st./20:-
 13. Crocus ver­si­co­lor ’Picturatus’ – mars, vit med lila ådring, ursnygg, 5 st./20:-
 14. Erythronium denis-canis ’Pink Perfection’ – april, rosa, söt, 3 st./55:-
 15. Fritillaria acmo­pe­ta­la – april, oliv­grön med pur­pur, måste-ha-växt, 5 st./25:-
 16. Fritillaria impe­ri­a­lis ’Early Passion’ – svagt gul, 1 st./50:-
 17. Fritillaria elwesii – pur­pur­brun med gröna rän­der, 5 st./35:-
 18. Galanthus ’Hippolyta’ – dub­bel, Greatorex, 5 st./45:-
 19. Galanthus elwesii ’Polar Bear’ – »big and showy«, svår att hitta, 1 st./65:-
 20. Galanthus niva­lis ’Viridapice’ – läc­kert grönt teck­nad, 3 st./35:-
 21. Iris reticu­la­ta ’Spot On’ – feb–mars, blå, svart tipp, Alan McMutrie, 5 st./15:-
 22. Iris wino­gra­dowii – feb–mars, svagt gul, vac­ker som bli­vit bil­li­ga­re, 1 st./15:-
 23. Muscari arme­ni­acum ’Cupido’ – vac­kert blå, per­fekt till snitt, 10 st./10:-
 24. Muscari azu­re­um – mars–april, lju­sa­re blå, vac­ker form, 10 st./10:-
 25. Narcissus ’Bravoure’ – vit med nätt gul trum­pet, 5 st./25:- – LEVERERAS EJ!
 26. Narcissus ’Misty Glen’ – vit, liten corona,grön mitt, 5 st./25:- – LEVERERAS EJ!
 27. Narcissus ’Irene Copeland’ – vit och gul, dub­bel, gam­mal sort, 3 st./35:-
 28. Narcissus ’Stint’ – blek­gul, lite mör­ka­re coro­na, låg, 5 st./15:-
 29. Narcissus ’New Baby’ – pyt­te­li­ten, gul, grön och vit, söt, 5 st./15:-
 30. Narcissus ’Sun Disc’ – 2‑färgad, söt som en maj­blom­ma, 5 st./10:-
 31. Narcissus ’Quail’ – flera klart gula blom­mor per stäng­el, 8 st./15:-
 32. Narcissus ’Eaton Song’ – fler­fär­gat gul, AGM-vin­na­re, 5 st./20:-
 33. Narcissus moscha­tus – vit, svagt gult, söt, dof­tan­de, 5 st./10:- – LEVERERAS EJ!
 34. Scilla mischt­schen­ko­a­na ’Tubergeniana’ – pors­lins­blå, 5 st./15:-
 35. Tulipa ’Barcelona’ – tri­umf, magen­ta­fär­gad, 5 st./15:-
 36. Tulipa ’Mango Charm’ – tri­umf, ljust rosa med cre­me­gult, 5 st./15:-
 37. Tulipa ’Happy Generation’ – tri­umf, vit och röd­flam­ming, 5 st./15:-
 38. Tulipa ’Lalibela’ – Darwin, röd med oran­ge inslag, 5 st./ 20:-
 39. Tulipa ’Blushing Lady’ – enkel, sen, ljust rosa med cre­me­gul, hög, 10 st./25:-
 40. Tulipa ’Paul Scherer’ – enkel, sen, åtrå­värd, mörk, näs­tan svart, 10 st./30:-
 41. Tulipa ’Merlot’ – vin­röd, lil­je­blom­man­de, 5 st./20:-
 42. Tulipa ’Verona’ – dub­bel, tidig, gul, grön, vit, 5 st./15:-
 43. Tulipa ’Sweetheart’ – tidig fos­te­ri­a­na, gul och vit, 5 st./10:-
 44. Tulipa whit­tal­lii – tidig, låg, oran­ge, grön, brons, läc­ker, 5 st./20:-
 45. Narcissus ’Frosty Snow’,  5 st./20:- – NY PÅ LISTAN!
 46. Tulipa ’Temple of Beauty’, 5 st./20:- – NY PÅ LISTAN!

Lökförsäljningen sker efter före­dra­get och kom­mer att gå till på samma sätt som i fjol. Alla får en num­mer­lott som vi sen drar, till exem­pel 13, då får alla med lott­num­mer 11–20 gå och hand­la fyra (4) lök­på­sar och betala.

När alla hand­lat en gång så vän­der vi på ord­ning­en och de som hand­lat sist får hand­la först. Tredje run­dan får alla hand­la fritt av res­te­ran­de påsar. Vi hop­pas alla ska bli nöjda.

Crocus versicolor 'Picturatus'. Foto: Dan Abelin.
Crocus ver­si­co­lor ’Picturatus’. Foto: Dan Abelin.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.