Resa till Spirens snödroppshelg 23 februari 2019

Galanthus plicatus 'E. A. Bowles'. Foto: Dan Abelin.

23 feb­ru­a­ri 2019 reser vi än en gång till Gartneriet Spirens snö­dropps­helg – Galanthusweek­end. Resan omfat­tar ett besök på Gartneriet Spiren och där­ef­ter en sen lunch på vägen hem.

Gartneriet Spiren, som lig­ger i syd­väst­ra Själland, har även gott om fan­tas­tis­ka jul­ro­sor och andra ljuv­li­ga vår­blom­mor. 2015 var vi på deras omtyck­ta jul­ros­fes­ti­val och år 2017 på deras snö­dropps­helg. 2019 kom­mer det att vara med intres­san­ta snö­dropps­för­säl­ja­re från både Holland – Gerard Oud – och England – Alan Street från Avon Bulbs.

Anmälan till snödroppshelgen

Bussen avgår från Alnarp kloc­kan 8.30 och vi är hemma igen cirka kloc­kan 18. Ta med egen fikakorg!
Pris för denna resa: 900 kr. I pri­set ingår: Resa med buss och lunch. Priset kan komma att juste­ras bero­en­de på kur­sen SEK/DKK.
Betala till bank­gi­ro 354‑7114. Ange namn och resmål.

Sista anmäl­nings­dag 31 janu­a­ri 2019 till
gunbbengtsson@gmail.com

Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att stäl­la in resan om vi inte får in till­räck­ligt med anmälningar.
Läs våra rese­be­stäm­mel­ser på www.skanekretsen.se/resevillkor/

Länkar

Mer om snö­dropps­hel­gen och dess gäs­ter hit­tar du på:
gartnerietspiren.dk/vinterg%C3%A6kkegalanthus-weekend-2019
www.avonbulbs.co.uk
www.sneeuwklokjes.info

Resa till Spirens snödroppshelg 18 februari 2017

Turkisk snödroppe (Galanthus elwesii). Foto: Dan Abelin.

18 feb­ru­a­ri 2017 reser vi till Gartneriet Spirens snö­dropps­helg – Galanthus-week­end. Resan omfat­tar ett besök på Gartneriet Spiren och där­ef­ter en sen lunch på vägen hem.

Gartneriet Spiren, som lig­ger i syd­väst­ra Själland, har även gott om fan­tas­tis­ka jul­ro­sor och andra ljuv­li­ga vår­blom­mor. 2015 var vi på deras omtyck­ta jul­ros­fes­ti­val. Till snö­dropps­hel­gen kom­mer det dess­utom att komma intres­san­ta för­säl­ja­re och före­drags­hål­la­re från både Holland – Gerard Oud – och England – Alan Street från Avon Bulbs.

Anmälan till snödroppshelgen

Bussen avgår från Alnarp kloc­kan 8.00 och vi är hemma igen cirka kloc­kan 18. Ta med egen fikakorg!
Pris för denna resa: 700 kro­nor. I pri­set ingår: Resa med buss och lunch. Priset kan komma att juste­ras bero­en­de på kur­sen SEK/DKK.
Betala till bank­gi­ro 354‑7114. Ange namn och resmål.

Sista anmäl­nings­dag 31 janu­a­ri 2017 till
gunbbengtsson@gmail.com

Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att stäl­la in resan om vi inte får in till­räck­ligt med anmälningar.
Läs gärna våra rese­be­stäm­mel­ser på www.skanekretsen.se/resevillkor/

Länkar

Mer om snö­dropps­hel­gen och dess gäs­ter hit­tar du på:
www.gartnerietspiren.dk/galanthus-weekend
www.avonbulbs.co.uk/snowdrops
www.sneeuwklokjes.info

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.