Beställ från Gullmars­fjordens plantskola 2021

Junimagnolia (Magnolia obovata). Foto: Dan Abelin.

Även i höst finns det möj­lig­het till en gemen­sam trans­port av beställ­da väx­ter från Tommy Ahnbys plant­sko­la i Gullmarsfjorden.

Var och en gör sin beställ­ning till Tommy från Gullmarsfjordens plant­sko­las listor.

Ni hit­tar dessa här: http://www.stabod.se/?page_id=510 (Obs! Det är pro­blem med denna webb­plats för tillfället.)

Filer finns även att ladda här nedan:
Inventeringslista 2021 (ODS-for­mat)
Inventeringslista 2021 (pdf-for­mat)
Tillägg till inven­te­rings­lis­tan 2021 (Excel-for­mat)
Tillägg till inven­te­rings­lis­tan 2021 (pdf-for­mat)

Ni får en fak­tu­ra från Tommy. Tommys e‑postadress är gullmarsfjord@gmail.com
Glöm inte: Namn, tele­fon­num­mer, e‑postadress OCH att det är till Skånekretsens leve­rans. Beställ senast 15 september!

Vi ord­nar gemen­sam frakt till Skåne. Fraktkostnaden blir cirka 15–30 kr/växt. Växterna kom­mer till Kvarntorp, Jan-Åke Larsson, Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp, och häm­tas där. Vi hör av oss när väx­ter­na kan hämtas.

Frågor?
Kontakta Ingrid Sjöberg via ingrid.m.sjoberg@gmail.com eller 073–314 77 81.

Eller angå­en­de hämt­ning­en hos Jan-Åke via jan-ake@kvarntorp.com eller tele­fon 070–650 12 91.

Beställ från Gullmarsfjordens plantskola hösten 2020

Junimagnolia (Magnolia obovata). Foto: Dan Abelin.

Var och en gör sin beställ­ning till Tommy Ahnby från Gullmarsfjordens plant­sko­las lis­tor som ni hit­tar nedan. Ni får en fak­tu­ra från Tommy.
Glöm inte: Namn, tele­fon­num­mer, e‑postadress OCH att det är till Skånekretsens leve­rans. Beställ senast 15 september!

Inventeringslista
Tillägg till inventeringslistan

Vi ord­nar gemen­sam frakt till Skåne. Fraktkostnaden blir cirka 15–30 kr/växt. Växterna kom­mer till Kvarntorp, Jan-Åke Larsson, Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp, och häm­tas där. Vi hör av oss när väx­ter­na kan hämtas.

Frågor?
Kontakta Jan-Åke på jan-ake@kvarntorp.com eller tele­fon 070–650 12 91.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.