Scilla bifolia ’Rosea’

Scilla bifo­lia ’Rosea’ – tidig och rosa blå­stjär­na, liten sprid­nings­risk, 10 st./10 kr

Läs mer och se bil­der här:
Brent and Becky’s Bulbs
Lökar och Knölar

Årets löklista 2013

Crocus 'Blue Pearl'. Foto: Dan Abelin.

Vi har beställt 48 sor­ter i år och lite stör­re kvan­ti­tet än tidi­ga­re om åren. Lökarna säljs på vårt lök­mö­te tis­dag 24 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Mona Wembling och berät­tar om »Samplanteringar – från bit­ti­da till sent«. Klicka på nam­net för ytter­li­ga­re information.

Lökpackningen 2013 är färdig. Foto & packning: Jan-Åke & Marie Larsson.
Lökpackningen 2013 är fär­dig. Foto & pack­ning: Jan-Åke & Marie Larsson.

Observera att fem av sor­ter­na sak­na­des i leve­ran­sen och två har till­kom­mit. De sor­ter som har till­kom­mit är Narcissus bul­boco­di­um ’Golden Bells’ (ersät­ter Narcissus ’Diamond Ring’ och får num­mer 29 på mötet) och Tulipa ’Lady Jane’ (ersät­ter Tulipa ’Honky Tonk’ och får num­mer 47 på mötet).

 1. Allium ’Jackpot’ – vio­let­ta blom­mor i maj–juni, 70–90 cm, 3 st./45 kr
 2. Allium ’Gladiator’ – lila, svä­var högt i maj, 125 cm, 3 st./35 kr
 3. Allium ’Purple Rain’ – mörkt pur­pur, maj–juni, 80–100 cm, 5 st./20 kr
 4. Allium ’His Excellency’ – blå­li­la bol­lar i juni, 90–110 cm, 3 st./35 kr
 5. Anemone blan­da ’White Splendour’ – vit bal­kan­sip­pa, 10 st./15 kr
 6. Camassia leicht­li­nii ’Blue Heaven’ – stjärn­hy­a­cint, juni, 60–70 cm, 3 st./25 kr
 7. Colchicum spe­ci­o­sum ’Album’ – vit tid­lö­sa, 1 st./25 kr
 8. Corydalis soli­da ’White Swallow’ – hel­vit, säker sort, mul­lig jord, 1 st./55 kr
 9. Crocus kot­schy­a­nus ’Albus’ – vit sep­tem­berkro­kus, 5 st./25 kr – UTGÅR
 10. Crocus angusti­fo­li­us – mörkt gul, utsi­da med mörkvi­o­let­ta rän­der, 5 st./10 kr
 11. Crocus chry­sant­hus ’Blue Pearl’ – ljus­blå bägar­kro­kus, 10 st./15 kr
 12. Crocus sie­be­ri ’Hubert Edelsten’ – mörk pur­pur med vita fält, 3 st./30 kr
 13. Crocus tom­ma­si­ni­a­nus ’Ruby Giant’ – mörkvi­o­lett snö­kro­kus, 10 st./10 kr
 14. Crocus ’Jeanne d’Arc’ – vit, säker sort, 10 st./15 kr
 15. Erythronium dens-canis ’Snowflake’ – vit hund­tands­lil­ja, fläc­ki­ga blad, 1 st./20 kr
 16. Fritillaria graeca – grön­pur­pur, lätt schack­ru­tig, säker sort, 3 st./40 kr
 17. Fritillaria impe­ri­a­lis ’Maxima Lutea’ – gul kej­sar­kro­na, maf­fig lök, 1 st./25 kr
 18. Fritillaria mele­a­gris f. alba – vit kungs­ängs­lil­ja, 5 st./10 kr
 19. Fritillaria pon­ti­ca – ljus­grön klock­lil­ja med rod­nan­de kan­ter, 20–35 cm, 5 st./15 kr
 20. Hyacinthoides his­pa­ni­ca ’Excelsior’ – blå­vi­o­let­ta kloc­kor, 20–30 cm, 10 st./25 kr
 21. Iris wino­gra­dowii – sva­vel­gul våri­ris, lite fuk­tigt och sval plats, 1 st./20 kr
 22. Lilium par­da­li­num – pan­ter­lil­ja, röd utsi­da, gul­fläc­kig insi­da, 1 st./30 kr – UTGÅR
 23. Muscari arme­ni­acum ’Siberian Tiger’ – vit arme­nisk pärl­hy­a­cint, 10 st./20 kr
 24. Narcissus ’Bantam’ – gul med två­fär­gad trum­pe­ti gult och rött, 5 st./20 kr
 25. Narcissus ’Papillon Blanc’ – cre­me­vit med rib­bad gul trum­pet, 5 st./25 kr
 26. Narcissus ’Hawera’ – citron­gul, mind­re, söt, säker sort 10 st./10 kr
 27. Narcissus ’Swoop’ – ljust gul med mör­ka­re gul trum­pet 5 st./20 kr – UTGÅR
 28. Narcissus ’Silver Smiles’ – vit med gul kort trum­pet, dof­tan­de 5 st./20 kr
 29. Narcissus bul­boco­di­um ssp. obe­sus ’Diamond Ring’ – gul, 10 st./25 kr – UTGÅR
 30. Ornithogalum mag­num – stjärn­lök, vita blom­mor i maj, 60–80 cm, 3 st./15 kr
 31. Puschkinia scil­lo­i­des var. liba­no­ti­ca – ljus­blå pors­lins­hy­a­cint, säker, 20 st./15 kr
 32. Scilla bifo­lia ’Rosea’ – tidig och rosa blå­stjär­na, liten sprid­nings­risk, 10 st./10 kr
 33. Tulipa ’Temple of Beauty’ – rosa-oran­ge med lite gult, maj, enkel, 5 st./15 kr
 34. Tulipa ’Belicia’ – vit med rosa, tidig dub­bel, 5 st./10 kr
 35. Tulipa ’Arabian Mystery’ – mörkt pur­pur­vi­o­lett med vit kant, 5 st./25 kr
 36. Tulipa ’Sweet Impression’ – ljust rosa Darwintulpan, 5 st./15 kr
 37. Tulipa ’Maureen’ – mar­mor­vit enkel­blom­mig, sen, 8 st./15 kr
 38. Tulipa ’Menton’ – kina­ro­sa med små oran­ge streck, enkel­blom­mig, 5 st./20 kr
 39. Tulipa ’Coleur Cardinal’ – vac­kert röd, enkel, tri­umftul­pan, 8 st./15 kr
 40. Tulipa ’Holland Chic’ – lil­je­tul­pan, vit bas, rosa mot top­pen, 5 st./15 kr
 41. Tulipa ’Professor Röntgen’ – rosa, citron­gul, röd, gröna fläc­kar, 5 st./15 kr
 42. Tulipa ’H D Genscher’ – gul kla­se­blom­man­de, april–maj, 5 st./15 kr
 43. Tulipa ’Insulinde’ – histo­risk tul­pan, brun­pur­pur med cre­me­vitt, 3 st./50 kr
 44. Tulipa ’Havran’ – mörk pur­pur, Ulf Nordfjells favo­rit, april–maj, 5 st./15 kr
 45. Tulipa ’Bruine Wimpel’ – ele­gant dun­kelt rosa-oran­ge-brun, sen, 5 st./15 kr
 46. Tulipa orp­hani­dea ’Flava’ – gul med oran­ge och grönt, 15–30 cm, 5 st./20 kr
 47. Tulipa ’Honky Tonk’ – milt gul, 10–20 cm, april, 5 st./15 kr – UTGÅR
 48. Tulipa tur­kes­ta­ni­ca – grå­vi­ta blom­mor, fin frökap­sel, 15–20 cm, 5 st./10 kr

Lökförsäljningen sker efter före­dra­get och kom­mer att gå till på samma sätt som i fjol. Alla får en num­mer­lott som vi sen drar, till exem­pel 13, då får alla med lott­num­mer 11–20 gå och hand­la sina fyra lök­på­sar och betala.

När alla hand­lat en gång så vän­der vi på ord­ning­en och de som hand­lat sist får hand­la först. Tredje run­dan får alla hand­la fritt av res­te­ran­de påsar. Vi hop­pas alla ska bli nöjda.

Crocus sp. med bi. Foto: Dan Abelin.
Crocus sp. med bi. Foto: Dan Abelin.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.