Lucka 21 – cedertuja

Cedertuja (Calocedrus decurrens). Foto: Patrick Bellan.

Lucka 21 kom­mer från Patrick Bellan, uni­ver­si­tets­ad­junkt vid SLU och trädkonsult:

Calocedrus decur­rensceder­tu­ja.

Barrväxterna har all­tid legat mig varmt om hjär­tat, sär­skilt under rådan­de säsong. Ett träd som får brös­tet att bulta extra hårt är ceder­tu­jan. Frisk och liv­lig i fär­gen och med busi­ga barr­vip­por. Annars är kropp­s­prå­ket sma­lax­lat och strikt. Det är som att man får två väx­ter till pri­set av ett. Till skill­nad från exem­pel­vis tujor­na, fun­ge­rar ceder­tu­jan bra i torra, soli­ga och varma lägen, något som gör den till en bra kan­di­dat för mor­gon­da­gens gaturum.

Cedertuja (Calocedrus decurrens). Foto: Patrick Bellan.
Cedertuja (Calocedrus decur­rens) med mag­no­lia. Foto: Patrick Bellan.

Få namn­sor­ter finns att till­gå, men den gul­bro­ki­ga sor­ten ’Aureovariegata’ till­hör inte ovan­lig­he­ter­na. Tillsammans med rosablom­man­de mag­no­lia kan det dock bli för myc­ket för den kräs­ma­ga­de. Hellre då en grupp grön­bar­ri­ga, som ett jul­kort från Kaliforniens sol­dränk­ta dalar. En här­lig vita­mi­nin­jek­tion när vin­ter­var­da­gen är brun och grå.

Fler tips från ”träd­de­tek­ti­ven” Patrick Bellan finns bland annat på tumblr.

Cedertuja (Calocedrus decurrens). Foto: Patrick Bellan.
Cedertuja (Calocedrus decur­rens). Foto: Patrick Bellan.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.