Lucka 19 – stjärnskära

Stjärnskära (Saussurea stella). Foto: Christian Björk.

Lucka 19 kom­mer från sten­par­ti­en­tu­si­as­ten Christian Björk (Glemmingebro):

Saussurea stel­la (stjärn­skä­ra) från Tibet.

En fan­tas­tisk växt för gru­si­ga sten­par­ti­er som till­hör en av mina abso­lu­ta favo­ri­ter, här­ligt udda och märk­lig och helt spektakulär.

Man kan odla denna och många andra märk­li­ga väx­ter ute i svens­ka träd­går­dar. Zoner är inte all­tid det vik­ti­gas­te, utan sna­ra­re lig­ger nyc­keln ofta i att för­sö­ka hitta eller skapa den rätta plat­sen där små saker kan göra stor skillnad.

Fler växt­bil­der från Christian Björk kan man se på Instagram.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.