Jakten på den vita vintergäcken (25 november 2014)

Beesia calthifolia

Eric Wahlsteen har varit på en insam­lings­re­sa i Kina under våren. Hans mål var att hitta den vita vin­ter­gäc­ken – och han fann den! Om detta och myc­ket annat kom­mer han att berät­ta för oss tis­da­gen den 25 novem­ber. Eric är en åter­kom­man­de gäst hos oss både på växt­mark­na­der och som före­drags­hål­la­re. Kanske har han någon fin plan­ta med till lotteribordet?

Tisdag 25 novem­ber 2014, kl 19, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp

Evenemanget på Facebook

Läs mer:
Om Eric Wahlsteen på Borealis hemsida
The Genus Eranthis – Eric Wahlsteens blogg om vin­ter­gäck (på engelska)
Växter från värl­dens ände – exo­ter för träd­gård och park (Eric Wahlsteens senas­te bok)

Vintergäck (Eranthis)
Vintergäck (Eranthis)

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.