Höstens program 2023

Detta är kret­sens pro­gram under hös­ten 2023. Kontrollera för säker­hets skull efter­hand här på webb­plat­sen och på Facebook.

Presentation av före­lä­sar­na m.m. finns i med­lems­bla­det. Mer infor­ma­tion läggs allt­så även ut löpan­de här på nätet.

  • Söndag 3 sep­tem­ber kl. 11–13
   Växtmarknad på Hvilan Utbildning, Kabbarpsvägen 126, Åkarp
  • Söndag 10 sep­tem­ber kl. 10–15
   Kurs i att till­ver­ka tråg i hyper­tu­fa. Anmälan senast 25 augusti till ingrid.m.sjoberg@gmail.com
  • Måndag 25 sep­tem­ber kl.19
   Lökmöte med före­drag om Trillium med Owe Jaktlund.
   Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp
  • Söndag 1 okto­ber och 8 oktober
   Kurs. Växternas latins­ka namn. Anmälan senast 24 sep­tem­ber till eivor.landskrona@gmail.com
  • Onsdag 18 okto­ber kl. 19
   Corydalis. Föreläsning med Magnus Lidén.
   Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
  • Söndag 12 novem­ber kl.13
   Trädgårdsväxternas histo­ria med Eva Gustavsson.
   Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
  • Söndag 28 janu­a­ri kl. 13
   Iris. Föreläsning med Lotta Bernler.
   Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.

Lökar och alpiner i Göteborgs botaniska trädgård (5 april 2022)

Tulipa 'Tiny Timo'. Foto: Dan Abelin.

Vårens sista före­läs­ning i Skånekretsen hand­lar om lök­väx­ter och alpi­ner. Tisdag 5 april kom­mer Johan Nilson till oss.

Johan Nilson är träd­gårds­mäs­ta­re vid Göteborgs bota­nis­ka träd­gård. Han har ett stort intres­se för lök­väx­ter och sär­skilt Fritillaria. I träd­går­den har han sköt­se­l­an­svar för lök­sam­ling­en och för alpin­sam­ling­en i alpin­hu­set samt skö­ter de asi­a­tis­ka torv­par­ti­er­na i klipp­träd­går­den. Vid sina tidi­ga­re besök har han berät­tat om väx­t­re­sor, men denna gång blir det om lök- och alpin­sam­ling­en i Botaniska träd­går­den – histo­rik, odlings­me­to­der och förökning.

Tid: Tisdag 5 april 2022 kloc­kan 19.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Muscari ”minineglectum”. Foto: Dan Abelin.
Muscari ”mini­neg­lectum”. Foto: Dan Abelin.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.