Alla inlägg taggade med: fröer

Svavelpionfrön. Foto: Dan Abelin.

Frökurs 6 oktober 2019

Insamling, såtips och för­va­ring Hur vet man när ett frö är moget för plock­ning? Vilket är det bästa sätt att samla in? Vad ska man tänka på när man sår? Var ska man för­va­ra de fröer man vill spara? Vi får väg­led­ning och prak­tisk genom­gång i ämnet. Kursledare: Göran Fries, Anita Lassing och Agneta Bjarnevik. Tid: Söndag 6 okto­ber kloc­kan 12–15. Plats: Anitas träd­gård, Harrievägen 7, Väggarp (nära Örtofta, Eslöv). Kursen är kost­nads­fri. Vi bju­der på lät­ta­re fika och ett litet häfte med frö­in­for­ma­tion. Insamlade frön kan tas med hem. Max antal del­ta­ga­re: 12. Anmälan: Görs till anita_lassing@hotmail.com senast 29 september.

Lottas oenothera. Foto: Lotta Björnlund.

Glöm inte samla fröer!

Så här mitt i hög­som­ma­ren kan det vara dags och fun­de­ra på att samla lite fröer att sända in till STA:s frö­för­med­ling. Kan jag kan alla. Åtta sor­ter fick jag ihop förra året, lite rens och sen ner i ett kaffe­fil­ter, vik ihop, följ de enkla instruk­tio­ner­na du hit­tar i TrädgårdsAmatören eller på frö­för­med­ling­ens hem­si­da. Som dona­tor till­de­las du frön i förs­ta omgång­en, och jag fick alla fröer jag öns­kat. Flera av våra stor­do­na­to­rer, som skic­kar in över 50 sor­ter varje år, bör­jar bli lite till åren, när de inte kan eller orkar samla frö läng­re – så det gäl­ler att många nya tar upp den här gamla ama­törtra­di­tio­nen. Jag stop­pa­de just frön av Lupinus arcticus i en fil­ter­på­se. Den trev­li­ga lång­blom­man­de oenot­he­ran på bil­den (Oenothera stric­ta ’Sulphurea’?) hop­pas jag också ska hamna i en påse, så se dig omkring, du har säkert myc­ket trev­li­ga sor­ter att dela med dig av. Till våren pla­ne­ras en prak­tisk frö­kurs med Peter Korn, rekom­men­de­ras! Lotta Björnlund