Alla inlägg taggade med: Hvilan

Kransbindning på Hvilan 27 november

Veckan före förs­ta advent tors­da­gen den 27 novem­ber upp­re­par vi förra årets succé med krans­bind­ning på Hvilan. Så kan vi även i år binda vack­ra kran­sar till ytter­dör­ren under sak­kun­nig led­ning. Där har vi också möj­lig­het att hand­la väl­digt fina grön­sa­ker och blom­mor av rik­tigt god kva­li­tet. Pris bero­en­de på hur många del­ta­ga­re vi blir – är vi 15 kos­tar det 260:-/person, blir vi färre lan­dar vi på 340:- Anmälan via e‑post till madeleine@skanekretsen.se senast den 10 november.