Inbjudan till trädgårdsfest 16 juni 2013

Syren. Foto: Dan Abelin.

Söndagen den 16 juni 2013 från kl.15.00 vill vi inbju­da alla våra med­lem­mar med part­ner till en träd­gårds­fest på Kvarntorps Gård hos Marie & Jan-Åke Larsson för att fira Skånekretsens 50 år.

I deras stora träd­gård finns det myc­ket spän­nan­de att titta på, med många gång­stråk och par­ti­er att utfors­ka. Det fina väd­ret är beställt, men vid regn finns tält. Vi kom­mer att ser­ve­ra en lät­ta­re mål­tid med vatten/öl till själv­kost­nads­pris, siså­där en hund­ring per per­son för att det skall blir något rik­tigt bra! Under kväl­len kom­mer vi att få besök av och under­hål­las av en hem­lig gäst – ni får inte missa det bara! Varmt välkomna!

Bindande anmä­lan senast den 7 juni omgå­en­de, till Lotta Björnlund på e‑post lotbjo007@gmail.com eller ring 073–342 49 04. Det är väl­digt vik­tigt att du då med­de­lar om du eller med­föl­jan­de per­son är vege­ta­ri­an eller har någon form av matal­ler­gi. För att göra det hela lite enkla­re får du då också gärna »önska« ett bra alternativ.

Annars skri­ver du bara »Anmäler mig till jubi­le­ums­kväl­len 16 juni, jag heter XX och vi kom­mer 2 per­so­ner«. Telefonnummer är det bra om du skri­ver. Ni beta­lar på plats.

– – –

Marie & Jan-Åke Larsson, Kvarntorp Nordanå, Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp
Vägbeskrivning: Från väg 11 (mel­lan Malmö och Staffanstorp) följ Nordanå-skyl­tar. Vid Nordanå med pil väns­ter – kör rakt fram. Första går­den på väns­ter sida.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

– – –

Program (cir­ka­ti­der):
Kl. 15: Trädgården öppnar.
Kl. 16: Alla häl­sas väl­kom­na. Hemliga gäs­ten kommer.
Kl. 17: Maten ser­ve­ras, där­ef­ter fort­satt trädgårdsmingel.
Kl. 18: Lotteridragning.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.