Lucka 2 – liljan ’Sixten’

Liljan 'Sixten'. Foto: Dan Abelin.
Bakom kalenderns andra lucka finns en växt från Birgitta Petterssons trädgård:

Liljan ’Sixten’ och jag träf­fa­des våren 2013 när jag (som då var ord­fö­ran­de i Skånekretsen) var till­sam­mans med fem­ton nybör­ja­re och tit­ta­de på Inger Perssons träd­gård på Råå. Förutom att Ingers träd­gård är under­bar med väx­ter som man bara ”vill ha”, så fick vi alla varsin liten lil­je­plan­ta som Inger kal­la­de ’Sixten’. Hemma sat­tes lil­jan i en växt­bänk och glöm­des av, tills i våras då plan­te­ra­de jag den … och glöm­de av. I slu­tet av augusti så blom­ma­de ’Sixten’ … och jag blev förälskad.

Birgitta Pettersson
PS. Vad som är Sixtens rik­ti­ga namn vet jag inte.

Läs mer om lil­jor i allmänhet:
www.odla.nu/inspiration/stralande-liljor‑0

Liljan 'Sixten'. Foto: Dan Abelin.
Liljan ’Sixten’. Foto: Dan Abelin.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.