Alla inlägg taggade med: iris

Iris reticulata ’Frank Elder’

Iris reticu­la­ta ’Frank Elder’ – läc­ker grå­blå våri­ris, lättod­lad, 5 st./20:- Så här skri­ver Marie Hansson om Iris ’Frank Elder’ i Lökar & knö­lar: myc­ket lik den kända ’Katharine Hodgkin’, men blom­man är mind­re och kalk­bla­den sma­la­re och mind­re ådra­de Läs mer och se bil­der: Broadleigh Bulbs Kevock Garden Tillbaka till löklistan

Galanthusnivalis f. pleniflorus 'Flore Pleno'. Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2015

Vi har beställt 41 sor­ter i år. Lökarna säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te tis­dag 29 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Owe Jaktlund –  redak­tör för Trädgårdsamatören och fli­tig säl­ja­re på våra växt­mark­na­der – och berät­tar om hur det är att odla i lök­hus, hur man skö­ter dessa lökar, om sina favo­rit­lö­kar och kom­men­te­rar även inne­hål­let i årets löklis­ta. Klicka på lök­nam­net för ytter­li­ga­re infor­ma­tion Allium ’Globemaster’ – gigan­tis­ka blom­bol­lar i aster­vi­o­lett, 3 st./80:- Allium ’Pinball Wizard’ – mörkvi­o­let­ta bol­lar, 90 cm, 3 st./75:- Bellevalia roma­na – vit med lite grönt/violett, 25 cm, 10 st./15:- Colchicum ’Lilac Wonder’ – tid­lö­sa, höst­blom­man­de, 25 cm, 3 st./45:- Corydalis soli­da ’Purple Bird’ – pur­pur nun­neört, mul­lig jord, 1 st./15:- Crocus car­twrigh­ti­a­nus ’Albus’ – vit saff­ranskro­kussläk­ting, höst, 3 st./20:- Crocus chry­sant­hus ’Advance’ – ljus­gul kro­kus med blå schat­te­ring, 10 st./25:- Crocus etruscus ’Zwanenburg’ – vitvi­o­lett kro­kus med gul mitt, 10 st./15:- Crocus spe­ci­o­sus ’Conqueror’ – klas­sisk höst­kro­kus, blååd­rad, säker, 10 st./15:- Fritillaria michai­low­skyi ’Multiflora’ – fler­blom­mig, guld­kan­tad, 3 st./50:- – UTGÅR Fritillaria thun­ber­gii – cre­­me­vit-grön klät­ter­klock­lil­ja, 30–40 cm, maj, 1 st./60:- …

Iris innominata. Foto: Peter Korn.

Lucka 6 – Iris innominata

Dag sex av Skånekretsens jul­ka­len­der kan vi pre­sen­te­ra Peter Korns favo­rit­växt – Iris inno­mi­na­ta: ​Irisar har all­tid till­hört mina favo­rit­väx­ter och just inno­mi­na­ta är extra trev­lig. Låg och blom­rik gör den sig bra i ett sten­par­ti men inte på den tor­ras­te plat­sen. Gärna en lite fuk­ti­ga­re pla­ce­ring i ett söder­läge. Färgen kan vari­e­ra från citron­gul till oran­ge och bla­den är vin­ter­grö­na. Den har sitt ursprung i Oregon där den kan växa på upp till 2000 m höjd. Det gör den här­dig i minst zon 4 som jag har i träd­går­den i Eskilsby. Peter Korn peterkornstradgard.se Läs mer om Iris inno­mi­na­ta: en.wikipedia.org/wiki/Iris_innominata www.pacifichorticulture.org/articles/pacific-coast-iris/ Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Iris reticulata ’Blue Note’

Iris reticu­la­ta ’Blue Note’ – blå­vi­o­lett med mör­ka­re inslag, tidig, 5 st./10:- Så här pre­sen­te­rar Henrik Zetterlund Iris reticu­la­ta ’Blue Note’ för Botaniskas Vänner nu i år: Denna anmärk­nings­vär­da sort är rela­tivt ny. Blommorna är mörkt blå & svartvi­o­let­ta med vit teck­ning. Selekterad och upp­för­ö­kad i Kanada, så kyla tål den. Läs mer och se bil­der: Garden Centre Group Pottertons Nursery Tillbaka till löklistan

Narcissus 'Kissproof'. Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2014

Vi beställ­de 47 sor­ter i år. Lökarna säljs på vårt lök­mö­te tors­dag 25 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Henrik Zetterlund och berät­tar om »Mina favo­rit­lö­kar i natu­ren, Botaniska och i min pri­va­ta träd­gård«. Klicka på lök­nam­net för ytter­li­ga­re infor­ma­tion Allium ’Beau Regard’ – 90 cm hög, upp till 20 cm rosa­li­la bol­lar, 1 st./35:- Allium ’Cameleon’ – vita blom­mor på 20–30 cm höjd, 5 st./20:- Allium zeb­da­nen­se – maj­lök, rek. av Henrik Zetterlund, vit, 5 st./20:- Anemone blan­da ’Blue Shades’ – blå bal­kan­sip­pa, 10 st./10:- Bellevalia atro­vi­o­la­cea – sorg­hy­a­cint med näs­tan svar­ta blom­mor – UTGÅR Camassia qua­masch ’Blue Melody’ – läc­ker vari­e­ge­rad stjärn­hy­a­cint, 5 st./10:- Colchicum born­mu­el­le­ri – prakt­tid­lö­sa med vio­let­ta stora blom­mor, 1 st./30:- Corydalis soli­da ’Early Bird’ – mörk­blå­vi­o­lett nun­neört – UTGÅR Crocus kot­schy­a­nus ’Albus’ – vit sep­tem­berkro­kus, 5 st./25:- Crocus spe­ci­o­sus ’Oxonian’ – mörkt blå­vi­o­lett mönst­rad höst­kro­kus, 5 st./15:- Crocus biflo­rus ssp. wel­de­nii ’Fairy’ – vit bägar­kro­kus, pur­pur­tec­ken, 3 st./25:- Crocus chry­sant­hus ’Cream Beauty’ – kräm­fär­gad bägar­kro­kus, 10 st./10:- Crocus sie­be­ri ssp. subli­mis ’Tricolor’ – tre­fär­gad (gul, vit, lila) kro­kus, 10 st./10:- Crocus tom­ma­si­ni­a­nus ’Albus’ – kritvit …