En trädgård – vad ska man med den till? (23 mars 2021)

Japansk skenkamelia (Stewartia pseudocamellia). Foto: Karin Berglund.

I mars har vi änt­li­gen gläd­jen att än en gång få lyss­na på den väl­kända träd­gårds­pro­fi­len Karin Berglund. 💚

Karin Berglund är jour­na­list, för­fat­ta­re, foto­graf och även mång­å­rig med­lem i Trädgårdsamatörerna. Hon har skri­vit många äls­ka­de böc­ker om väx­ter, träd­går­dar och träd­gårds­män­ni­skor, senast Det var en gång en träd­gård – min­nen från ett odlar­liv. Hjärtligt väl­kom­na till ytter­li­ga­re en Zoom-före­läs­ning från Skånekretsen!

Läs Karin Berglunds lucka om sken­ka­me­li­an (på bild här ovan).

Tid: Tisdag 23 mars 2021 kloc­kan 18. Via Zoom.
Plats: Zoom.

Lucka 10 – skenkamelia

Japansk skenkamelia (Stewartia pseudocamellia). Foto: Karin Berglund.

Den tion­de luc­kan i Skånekretsens jul­ka­len­der är en växt från för­fat­ta­ren Karin Berglund (hon kom­mer till oss 23 mars 2021):

Finaste trä­det i min träd­gård är en jät­tes­tor japansk sken­ka­me­lia, Stewartia pseudo­camellia. Den står lite trångt så den växer på höj­den i stäl­let för på bred­den. Säkert åtta meter hög och helt över­sål­lad av de vack­ras­te vita blom­mor på för­som­ma­ren. Spännande bark och en brin­nan­de höst­färg – en älskling.

Karin Berglunds senas­te bok heter Det var en gång en träd­gård.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.