Alla inlägg taggade med: Karin Svensson Nygren

Clematis 'Ester'. Foto: Karin Svensson Nygren.

Lucka 17 – Clematis ’Ester’

Sjutton också!!! Här kom­mer en lucka i elfte tim­men. Och det är inget mind­re än en tju­sig kle­ma­tis från Trädgårdsamatörernas riksord­fö­ran­de Karin Svensson Nygren: Clematis ’Ester’ är en favo­rit. Vi har gans­ka många klema­tis i träd­går­den. Väljer man några tidig­blom­man­de och några sen­blom­man­de så kan man ha här­lig blom­ning prak­tiskt taget hela som­ma­ren. Karin Svensson Nygren riksord­fö­ran­de Sällskapet Trädgårdsamatörerna tradgardsamatorerna.nu www.facebook.com/tradgardsamatorerna Läs mer om kle­ma­tis: cedergrens.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=21 linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/clema/welcome.html