Vinterutseende för träd (28 februari 2016)

Knopp av hybridmagnolia, Magnolia × loebneri. Foto: Dan Abelin.

Lär dig att känna igen träd i knopp­sta­di­et till­sam­mans med Hans-Otto Tengrud som i många år har varit utbil­da­re på Hvilan Utbildning (för bland annat arbo­ris­ter och andra träd­gårds­ut­bild­ning­ar). Söndag 28 feb­ru­a­ri 2016 lär han oss i Skånekretsen mer om vin­terut­se­en­det för våra van­li­gas­te träd och några exoter.

Först vand­rar vi där ute och tit­tar på trä­den och sedan går vi in och stu­de­rar insam­lat mate­ri­al och tit­tar på bil­der och får tips på kännetecken.

Tid och plats

Vi träf­fas sön­dag 28 feb­ru­a­ri kl. 10–13Hvilan Utbildning, Kabbarpsv. 126, Åkarp. Vägbeskrivning finns på www.hvilanutbildning.se
Ta med egen fika!
Pris: 275 kro­nor. Betalas in till bank­gi­ro 354‑7114. Anmäl dig till christinedebruyn@hotmail.se eller tele­fon 0708–946987. Sista anmäl­nings­dag är 14 feb­ru­a­ri. Om anta­let del­ta­ga­re blir för få ställs knopp­kur­sen in.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.