Kurs i trågtillverkning lördagen 20 april 2024

Lördagen den 20 april kl. 10.00–15.00 hål­ler Marie Larsson en kurs om att till­ver­ka flytt­ba­ra tråg i hyper­tu­fa. till­ver­ka. Tråg som vi kan odla små rari­te­ter i!

Denna kurs, pla­ne­rad till hös­ten 2023, är flyt­tad till lör­da­gen den 20 april kl. 10.00–15.00

Plats: Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp.

Kostnad: 600 kr. Då ingår mate­ri­al för till­verk­ning­en av tråg.

Max antal del­ta­ga­re är 10 stycken.

Att ta med: Murarspann eller lik­nan­de till bland­ning, spade att röra med och slev samt fika.

Ni som var anmäl­da till hös­ten 2023 har före­trä­de till denna.

Anmälan till Ingrid Sjöberg senast 24–03-17!

ingrid.m.sjoberg@gmail.com eller 0733–147781

Inbetalning efter besked om plats. Välkomna!

Kurs i sticklingsförökning 12 mars 2023

Söndagen den 12 mars  kl 10–13 hål­ler Ingvar Mann, tidi­ga­re lära­re på Hvilans träd­gårds­ut­bild­ning en kurs i Sticklingsförökning i Reslöv.

Vi var­var teori med prak­tik. Maximalt 20 st del­ta­ga­re. Kostnad inklu­si­ve jord 250 Skr.

Anmälan till Ingrid Sjöberg, ingrid.m.sjoberg@gmail.com senast 10 februari.

Tag med fika samt kru­kor och lämp­ligt stick­lings­ma­te­ri­al till kursen

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.