Att anlägga ett woodland (18 oktober 2022)

Safsa (Osmunda regalis). Foto: Dan Abelin.

Tisdag 18 okto­ber berät­tar Margareta Dahlin om hur man anläg­ger ett woodland.

Margareta Dahlin är en pas­sio­ne­rad och nu pen­sio­ne­rad STA-med­lem som i sin träd­gård på Billingens slutt­ning, trots kalkrik jord och zon 3, byggt upp såväl wood­land som ljung­plan­te­ring­ar. Margareta före­läs­te för oss om ljung och ljung­plan­te­ring­ar våren 2018. Vi har nu öns­kat mer inspi­ra­tion och kun­skap om hur man ska­par ett wood­land, med aktu­el­la växter.

Tid: Tisdag 18 okto­ber 2022 kloc­kan 19.
Plats: Terra Nova, SLU, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Ljungväxter i trädgården (9 april 2018)

Vårljung (Erica carnea). Foto: Dan Abelin.

Margareta Dahlin kom­mer till Skånekretsen i april och berät­tar om odling av ljung­väx­ter i trädgården.

Margareta Dahlin är en pas­sio­ne­rad och nu pen­sio­ne­rad STA-med­lem. 1990 besök­te hon Brita Johansson på Vargön och inspi­re­ra­des av hen­nes ljung­plan­te­ring­ar. Margareta har efter detta besök byggt upp såväl wood­land som ljung­plan­te­ring­ar i sin träd­gård på Billingens slutt­ning, trots kalkrik jord och zon 3.

Hon inhand­la­de sina förs­ta plan­tor 1993 hos Arthur Persson i Asarum: Calluna och Erica i olika sor­ter. Sedan dess har Margareta under många år utvid­gat sina erfa­ren­he­ter av att odla ljung och ska berät­ta mer om detta för oss. Hon har också med ett antal exem­plar av Britas bok Odla ljung och en del plantor.

Margareta Dahlins bild­lis­ta finns som pdf här:
https://skanekretsen.se/wp-content/uploads/2018/04/BildlistaLjungApril2018.pdf

Tid: Måndag 9 april 2018 kloc­kan 19.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.