Öppen trädgård i Mellanskåne 6 juni 2013

Hos Inga Brolin. Foto: Mari Zander.

Torsdagen 6 juni 2013 är det Trädgårdsamatörernas dag och den förs­ta dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar. Alla träd­går­dar hål­ler öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan.

Nysrot och Inga Brolin i hennes trädgård. Foto: Mari Zander.
Nysrot och Inga Brolin i hen­nes träd­gård. Foto: Mari Zander.
Inga Brolin

Trädgård på Linderödsåsen vid en gam­mal bond­gård i skogs­kan­ten. Bland annat med rho­do­dendron, pio­ner, kle­ma­tis, iris, lil­jor och hostor. Dessutom kobra­kallor, dag­lil­jor, jul­ro­sor och skuggväxter.
Inga Brolin, Råsets Boställe 6115, Hörby
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Ewa Mellerström och Lars Malmgren. Privat foto.
Hos Ewa Mellerström och Lars Malmgren. Privat foto.
Ewa Mellerström & Lars Malmgren

Trädgården är en vil­la­träd­gård i Hörby på cirka 1100 m2 som är upp­byggd med träd­gårds­gång­ar och plan­te­ring­ar vil­ket ger käns­lan av olika rum. Surjordsväxter – t.ex. rodo­dendron, Pieris och Kalmia – har en bety­del­se­full roll i träd­går­den. En damm har en cen­tral pla­ce­ring och den har flera vack­ra bus­kar och träd såsom Halesia, Acer, mag­no­lia, katal­pa, Cornus kousa, Cornus flo­ri­da m.m. I träd­går­den ryms även rosor, cle­ma­tis och en del peren­ner. Innerträdgården är till viss del inspi­re­rad av var­ma­re bredd­gra­der och där ryms även mind­re här­di­ga väx­ter såsom oliv och citrus.
Ewa Mellerström & Lars Malmgren, Skolgatan 10, Hörby
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Rosor och nävor hos Anita Lassing. Privat foto.
Rosor och nävor hos Anita Lassing. Privat foto.
Anita Lassing

Det är en vil­la­träd­gård på 700 m2 som bör­ja­de anläg­gas 2004 och sen har byggts upp efter­hand. Den är fort­fa­ran­de inte fär­dig. Stommen i träd­går­den är rosor och kle­ma­tis men även peren­ner, spe­ci­ellt pio­ner och nävor. Lite sur­jord­sväx­ter finns också.
Anita Lassing, Harrievägen 7, Väggarp, Eslöv

Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Plantskolor att besöka:

Linders Plantskola

Peter Linder, Köinge 6902, Hörby
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Borealis

Eric Wahlsteen, Norrvidinge 1488, Teckomatorp
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Evenemanget på Facebook.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.