Öppen trädgård i Mörarp-Allerum 6 juli

Hos Olssons i Mörarp. Privat foto.

6 juli kan vi bjuda på fyra öppna träd­går­dar. Alla träd­går­dar hål­ler öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan.

Hos Olssons i Mörarp. Privat foto.
Hos Olssons i Mörarp. Privat foto.
Anki & Stefan Olsson

Trädgården som från bör­jan var en åker på 8500 m2 är upp­byggd med myc­ket sten och gång­ar som smy­ger sig runt hör­nen och där väx­ter av olika slag sam­sas om utrym­met. »Vi har en för­kär­lek till hostor«. Den anlag­da dam­men är på 600 m2. Tanken är att hitta en har­mo­ni där både män­ni­skor och djur trivs på både pla­ne­ra­de och vild­vux­na platser.
Anki & Stefan Olsson, Benarpsvägen 312, Mörarp
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Ray Forsell. Privat foto.
Hos Ray Forsell. Privat foto.
Ray Forsell

En träd­gård på 2500 m2 för nytta och nöje, med bärbuskar,fruktträd och kök­s­land. Men pryd­nads­de­len har bli­vit stör­re för varje år. »Vi jagar efter ovan­li­ga väx­ter och för­sö­ker skapa rabat­ter med olika tema«. Jordkällare, kom­post­hör­na, tre dam­mar, lust­hus, grill­plats och uterum.
Ray Forsell, Benarpsvägen 321, Mörarp
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Sonessons. Privat foto.
Hos Sonessons. Privat foto.
Ewa & Bengt Sonesson

Villaträdgård med många vack­ra träd: gamla äppel­träd med rosor och kle­ma­tis, tul­panträd, Gleiditsia ’Sunburst’, syd­bok, lön­nar och rön­nar m.fl. I träd­går­den finns även rho­do­dendron, hosta, rosor, pio­ner samt perenner.
Ewa & Bengt Sonesson, Norrskensgatan 13, Ödåkra
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Blå bergvallmo hos Hemdals. Privat foto.
Blå berg­vall­mo hos Hemdals. Privat foto.
Ulf & Anne Hemdal

Drygt 1000 m2 stor vil­la­träd­gård från 50-talet. Det finns ett stort valnöts­träd samt frukt­träd. Rabatterna har en allsköns bland­ning av nya små­träd, bus­kar och peren­ner. Huvudsaken är att det blom­mar t.ex. pio­ner och blå bergvallmo.
Ulf & Anne Hemdal, Jonstorpsvägen 238, Allerum
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.