Nya böcker till kretsens bibliotek april 2023

Ett dolt uni­ver­sum – jor­dens okän­da bio­lo­gis­ka mång­fald, Alexandre Antonelli (D:34)

Plantejakt, Ole Jonny Larsen (E:35)

Trädgårdar – genom års­ti­der­na och ett för­änd­rat kli­mat, Ulf Nordfjell (G:9)

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.