Lucka 9 – parasollblad

Parasollblad (Astilboides tabularis). Foto: Peter Linder.

Lucka 9 kom­mer från plant­sko­lis­ten Peter Linder i Köinge:

Om jag skall göra en växt­kom­po­si­tion blir jag extra glad om för­hål­lan­de­na tillå­ter mig att använ­da para­soll­bla­det, Astilboides tabu­la­ris. Har man en wood­land-situ­a­tion med mull­rik, fuk­tig­hets­hål­lan­de jord är det per­fekt att plan­te­ra denna perenn som med sina jät­te­blad all­tid blir en myc­ket tyd­lig kon­trast till alla andra väx­ter. På bil­den här i sam­språk men Thalictrum ’Elin’. På för­som­ma­ren utveck­las höga stäng­lar med vita vipp­for­mi­ga blom­mor likt en jätteastilbe.

Med vän­li­ga hälsningar
Peter Linder, plant­sko­list och växtkompositör

Parasollblad är en av de väx­ter som Peter Linder har plan­te­rat i Turbo-trädgården.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.