Lucka 22 – petunia

Petunia × hybrida Tidal Wave-Serien. Foto: Anette Nilsson.

Lucka 22 kom­mer från Anette Nilsson på Boäng:

Petunia × hybri­da Tidal Wave-Serien. På bil­den är det en mix av sor­ter­na Tidal Wave Cherry och Tidal Wave Hot Pink.

Wavepetuniorna har bli­vit lite av ett sig­num för vår träd­gård. De utgör ofta huvud­num­ret i vår pota­ger och plan­te­ras gärna i even­tu­el­la luc­kor i rabat­ter­na också. De bil­dar meter­långa ran­kor och blom­mar från utplan­te­ring in i fros­ten, cirka fem måna­der om vi har tur med frost­nät­ter­na. Så trots att de är ettå­ri­ga tyc­ker jag de för­tjä­nar en plats i träd­går­den. Fler sor­ter pre­sen­te­ras i en bok som kom­mer till våren.

Läs mer om Boäng här.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.