Lucka 7 – stickgran

Stickgran – Picea pungens (Glauca-Gruppen) 'Niemetz'. Foto: Anders & Yvonne Johnsson.

Vår sjun­de lucka kom­mer från Anders och Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby:

Vi är ett träd­gårds­in­tres­se­rat par som bor i nord­väst­ra Skåne. Vi har pro­vat att odla myc­ket olika väx­ter under årens lopp i vår träd­gård. Men med åren har vi kom­mit fram till att mer och mer satsa på sådant som är vac­kert under en läng­re tid, såsom barr­väx­ter, orm­bun­kar, ljung, hostor för att nämna lite.

Vi har många favo­rit­väx­ter och att välja en känns inte helt lätt, men en av dom är Picea pung­ens (Glauca-Gruppen) ’Niemetz’, en stick­gran. Här hos oss bör­jar den myc­ket ljusa nytill­väx­ten i mit­ten av maj att växa ut. Den ger en god effekt under cirka tre vec­kor, sedan över­går nyväx­ten till att bli mer och mer blå­ak­tig. Resten av året är den även vac­ker, tyc­ker vi. Den växer pyra­mi­dalt och behö­ver full sol i van­lig väl­drä­ne­rad jord. Med tiden blir den några meter hög och då kan vår dot­ter få ärva den.

Läs ett repor­tage från Anders & Yvonne Johnssons träd­gård i med­lems­bla­det (hös­ten 2016).

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.