Alla inlägg taggade med: Sara Bratt

Höstkrokus (Crocus speciosus). Foto: Dan Abelin.

Trädgårds­komposition med lökar (21 september 2022)

Onsdag 21 sep­tem­ber är det först före­läs­ning med Sara Bratt (träd­gårds­de­sig­ner vid Sofiero) om träd­gårds­kom­po­si­tion med lökar. Därefter blir det lök­för­sälj­ning. Årets löklis­ta hit­tar ni här: skanekretsen.se/arets-loklista-2022 Tid: Onsdag 21 sep­tem­ber 2022 kloc­kan 19. Plats: Terra Nova, SLU, Slottsvägen 2, Alnarp. Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webb­plats. Karta på Google Maps.

Kungsängslilja (Fritillaria meleagris). Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2022

Vi har beställt 51 olika sor­ter i år. Lökarna säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te – i år ons­dag 21 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Sara Bratt (träd­gårds­de­sig­ner vid Sofiero) dit och berät­tar om träd­gårds­kom­po­si­tion med lökar. Allium atro­pur­pu­re­um, mörk­röd vin­lök, 5 st./40 kr Allium cae­sium ’Summer Sky’, him­mels­blå, 1 st./45 kr Allium ’Cameleon’, vitro­sa, 5 st./20 kr Allium ’Summer Beauty’, blå­li­la & som­mar­blom­man­de, 1 st./35 kr Camassia leicht­li­nii (Caerulea-Gruppen), blå stjärn­hy­a­cint, 5 st./40 kr Colchicum autum­na­le ’Album’, vit tid­lö­sa, 1 st./35 kr Colchicum ’Waterlily’, lila­ro­sa & fylld tid­lö­sa, 1 st./35 kr Scilla ’Pink Giant’ (syn. Chionodoxa ’Pink Giant’), ljus­ro­sa vår­stjär­na, 5 st./25 kr Crocus chry­sant­hus ’Ladykiller’, vit­blå­pur­pur kro­kus, 5 st./30 kr Crocus chry­sant­hus ’Elegance’, gul­mörkröd, 5 st./30 kr Crocus sativus (saff­ranskro­kus), ljus­li­la, 5 st./30 kr Crocus spe­ci­o­sus ’Albus’, höst­blom­man­de & vit, 5 st./30 kr Erythronium ’White Beauty’, vit hund­tands­lil­ja, 2 st./30 kr Fritillaria davi­sii, cho­klad­brun klock­lil­ja, 2 st./30 kr Fritillaria cras­si­fo­lia, brun­to­nad klock­lil­ja, 2 st./30 kr Fritillaria mele­a­gris, kungs­ängs­lil­ja i olika fär­ger, 5 st./15 kr Galanthus ’S. Arnott’, klas­sisk snö­dropps­sort, 2 st./40 kr Hyacinthoides his­pa­ni­ca, spansk …