I huvet på en amatör (Malmö Garden Show 31 maj–2 juni)

Utställningsträdgården I huvet på en amatör fyra dagar innan öppnandet. Foto: Lotta Björnlund.

Vi vill illu­stre­ra det ibland något röri­ga men ack så trev­li­ga till­stån­det i varje träd­gård­s­ama­törs ”verk­stad”. Här kom­po­ste­ras, blan­das jord för olika pro­jekt, stick­lings­för­ö­kas och så sår vi – pre­cis allt och lite till. Ständigt nya pro­jekt på gång, här ska det så små­ning­om bli en ny perennrabatt.

Skånekretsen – med vice­ord­fö­ran­de Lotta Björnlund i spet­sen – byg­ger en utställ­nings­träd­gård till Malmö Garden Show. Välkommen att besö­ka vår träd­gård mel­lan fre­da­gen den 31 maj och sön­da­gen den 2 juni!

Bilen lossad inför dag två. Foto: Lotta Björnlund.
Bilen los­sad inför dag två. Foto: Lotta Björnlund.

Evenemanget på Facebook.

 

Stort tack till våra spon­so­rer av väx­ter och mate­ri­al till utställningsträdgården!
Åbergs trädgård Linders Plantskola

Malmö Återbyggdepå

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.