Öppna trädgårdar (sommaren 2023)

Vårens/sommarens resor är full­bo­ka­de (och har vän­te­lis­ta redan).
Sommarens akti­vi­te­ter nu efter växt­mark­na­den är våra öppna träd­går­dar, se mer under Aktiviteter.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.