Lucka 11 – sandoxalis

Sandoxalis (Oxalis adenophylla 'Tora'). Foto: Gerben Tjeerdsma.

Lucka 11 kom­mer från träd­gårds­mäs­ta­ren Gerben Tjeerdsma, som nume­ra hål­ler till på Vargaslätten:

Sandoxalis, Oxalis ade­nop­hyl­la ’Tora’.

I alpin­hu­set på Göteborgs botan odla­de jag på 90-talet många fina väx­ter från Sydamerika. Tyvärr gick det inte så bra. Kinkiga små alpi­ner som inte ville som jag. På den tiden fanns det inte infor­ma­tion om hur man skul­le odla dem, så jag gjor­de som jag blev tillsagd.

Efter många år av odlings­mot­gång­ar fick jag i decem­ber 2003 åka till Argentina för att stu­de­ra väx­ter­na på plats. Flera frå­gor skul­le besva­ras: Hur är väd­ret där de växer och hur ser ståndor­ten ut? Hur är det med drä­ne­ring, vat­ten, sol, skug­ga, jord, mine­ra­ler etc.? På resan med mig hade jag min hust­ru och nio­å­ri­ga dot­ter. Jag fick lära mig myc­ket och myc­ket hade jag gjort fel.

Sandoxalis (Oxalis adenophylla 'Tora') i Argentina 2003. Foto: Gerben Tjeerdsma.
Sandoxalis (Oxalis ade­nop­hyl­la ’Tora’) i Argentina 2003. Foto: Gerben Tjeerdsma.

I en öppen glänt i en gles barr­skog på Passo de Cordoba såg min dot­ter och jag många fina exem­plar av san­dox­a­lis, Oxalis ade­nop­hyl­la. En indi­vid hade fler blom­mor än andra och fär­gen var myc­ket mör­ka­re. En liten bit av den plan­tan tog jag med mig till Göteborg och jag döpte den till ’Tora’. I 2008 fick min ’Tora’ en fin utmär­kel­se i Wisley Gardens av The Joint Rock Committee. Jag odlar den i en närings­fat­tig sand/grus eller torv­bädd och på soli­ga platser.

Sandoxalis (Oxalis adenophylla 'Tora') på utställning i Wisley. Foto: Don Peace.
Sandoxalis (Oxalis ade­nop­hyl­la ’Tora’) på utställ­ning i RHS Garden Wisley. Foto: Don Peace.

Fler bil­der från Argentina finns på Gerbianska träd­går­dens webbplats.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.