Torv

Torv (bild från Pixabay)

Det finns möj­lig­het att bestäl­la torv till rodo­dendron och andra sur­jor­jord­sväx­ter genom för­med­ling två gång­er per år.

Balar med 330 liter i två fragmentstorlekar:

  • Extra grov torv – som pas­sar till bland annat rododendronplanteringar.
  • Grov torv – som pas­sar till stick­ling­ar, upp­kruk­ning etc.

Torvblock, 100 x 45 x 15 cm.

Beställ senast i slu­tet av sep­tem­ber respek­ti­ve i mit­ten av mars.
Kontakta Marie Larsson, marie@kvarntorp.com

Bild av Wälz från Pixabay.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.