Alla inlägg taggade med: torv

Torv (bild från Pixabay)

Torv

Det finns möj­lig­het att bestäl­la torv till rodo­dendron och andra sur­jor­jord­sväx­ter genom för­med­ling två gång­er per år. Balar med 330 liter i två frag­ment­stor­le­kar: Extra grov torv – som pas­sar till bland annat rodo­dendron­plan­te­ring­ar. Grov torv – som pas­sar till stick­ling­ar, upp­kruk­ning etc. Torvblock, 100 x 45 x 15 cm. Beställ senast i slu­tet av sep­tem­ber respek­ti­ve i mit­ten av mars. Kontakta Marie Larsson, marie@kvarntorp.com Bild av Wälz från Pixabay.