Vårens program 2014

Trumpetträd/katalpa (Catalpa bignonioides). Foto: Dan Abelin.

Skånekretsens pro­gram våren 2014.

Onsdag 26 februari
Årsmöte. Bernt Granström om blå­sip­por. Avslutning av 50-årsfirandet.

Tisdag 18 mars
»Buskar och träd« – Kenneth Lorentzon.

Torsdag 24 april
»Trädgårdsdesign – hur lyc­kas jag?« Landskapsarkitekten Stina Linder ger oss »inspi­ra­tion och tan­kar om vad som är vik­ti­gast för att få till en vac­ker träd­gård att tri­vas i«.

Alla möten bör­jar kl. 19.00.

Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.