Alla inlägg taggade med: tulipa

Tulipa 'Blue Diamond'. Foto: Christina Fryle.

Lucka 18 – tulpan

Den arton­de lucka i vår jul­ka­len­der kom­mer från Christina Fryle, chefre­dak­tör för TrädgårdsAmatören: Efter 25 inne­hålls­ri­ka år som träd­gård­s­ama­tör i Sverige drog vi i janu­a­ri 2019 upp bopå­lar­na och flyt­ta­de till en olivlund på Peloponnesos i södra Grekland. Här har begrep­pet här­dig­het fått en helt ny inne­börd. Den stän­di­ga frå­gan är: Hur myc­ket hetta och torka tål en växt? Och hur myc­ket kyla krä­ver den? Det jag sak­nar mest från min svens­ka träd­gård är tul­pa­ner. Nästan alla tul­pa­ner måste ha en peri­od av vin­ter­ky­la för att blom­ma! Vilket kanske kan vara en tröst för alla som tyc­ker att det är job­bigt med vin­tern … På bil­den Tulipa ’Blue Diamond’ till­sam­mans med Heuchera ’Blackberry Jam’. Läs mer om tid­ning­en TrädgårdsAmatören här. Och se bil­der från Peloponnesos här.

Galanthusnivalis f. pleniflorus 'Flore Pleno'. Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2015

Vi har beställt 41 sor­ter i år. Lökarna säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te tis­dag 29 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Owe Jaktlund –  redak­tör för Trädgårdsamatören och fli­tig säl­ja­re på våra växt­mark­na­der – och berät­tar om hur det är att odla i lök­hus, hur man skö­ter dessa lökar, om sina favo­rit­lö­kar och kom­men­te­rar även inne­hål­let i årets löklis­ta. Klicka på lök­nam­net för ytter­li­ga­re infor­ma­tion Allium ’Globemaster’ – gigan­tis­ka blom­bol­lar i aster­vi­o­lett, 3 st./80:- Allium ’Pinball Wizard’ – mörkvi­o­let­ta bol­lar, 90 cm, 3 st./75:- Bellevalia roma­na – vit med lite grönt/violett, 25 cm, 10 st./15:- Colchicum ’Lilac Wonder’ – tid­lö­sa, höst­blom­man­de, 25 cm, 3 st./45:- Corydalis soli­da ’Purple Bird’ – pur­pur nun­neört, mul­lig jord, 1 st./15:- Crocus car­twrigh­ti­a­nus ’Albus’ – vit saff­ranskro­kussläk­ting, höst, 3 st./20:- Crocus chry­sant­hus ’Advance’ – ljus­gul kro­kus med blå schat­te­ring, 10 st./25:- Crocus etruscus ’Zwanenburg’ – vitvi­o­lett kro­kus med gul mitt, 10 st./15:- Crocus spe­ci­o­sus ’Conqueror’ – klas­sisk höst­kro­kus, blååd­rad, säker, 10 st./15:- Fritillaria michai­low­skyi ’Multiflora’ – fler­blom­mig, guld­kan­tad, 3 st./50:- – UTGÅR Fritillaria thun­ber­gii – cre­­me­vit-grön klät­ter­klock­lil­ja, 30–40 cm, maj, 1 st./60:- …

Tulipa ’Menton’

Tulipa ’Menton’ – kina­ro­sa med oran­ge streck, cirka 65 cm, 5 st./15:- Favorit i repris från förra årets löklis­ta! Så här skri­ver Susanna Rosén om ’Menton’ i Stora tul­pan­bo­ken: Kalkbladen är rosa och har en svag ton av oran­ge längst ut mot kan­ten. Höjden är cirka 65 cm. Läs mer och se bil­der: Crocus Tulpanen.se Tillbaka till löklistan

Tulipa ’Black Parrot’

Tulipa ’Black Parrot’ – pape­gojtul­pan i mörkt pur­pur, 5 st./20:- Så här skri­ver Susanna Rosén om ’Black Parrot’ i Stora tul­pan­bo­ken: En väl­känd sort som är sär­skilt vac­ker i kom­bi­na­tion med andra tul­pa­ner i samma färgska­la. I Wij träd­går­dar ser man den till­sam­mans med lil­je­blom­man­de tul­pa­ner i mör­kas­te pur­pur. Läs mer och se bil­der: RHS Gardening Tulpanen.se Tillbaka till löklistan

Tulipa ’Sapporo’

Tulipa ’Sapporo’ – lil­je­blom­man­de, mimo­sa­gul med ben­vi­ta kan­ter, 5 st./20:- UTGÅR – SLUT HOS LEVERANTÖREN Så här skri­ver Anna Pavord om ’Sapporo’ i Bulb: The form is ele­gant­ly and light­ly wais­ted and the petals beau­ti­ful­ly poin­ted. As the flo­wer opens out, it makes an enchan­ting, vase-like shape. Läs mer och se bil­der: Bulbs.se Nelson Garden Tillbaka till löklistan