Växtmarknad hos Ulrika Johansson 21 maj 2022

Växtförsäljning i Gärds Köpinge 4 juli 2020

Trädgårdsamatören Ulrika Johansson arran­ge­rar åter­i­gen en växt­mark­nad i sin träd­gård i Gärds Köpinge. Boka in lör­dag 21 maj 2022!

Lördagen den 21 maj 2022 mel­lan kloc­kan 10–15 kom­mer Ulrika Johansson att ha mas­sor av spän­nan­de väx­ter till salu hemma hos sig i Gärds Köpinge (utan­för Kristianstad).

Lördag 21 maj 2022 kl. 10–15

Ulrika Johansson, Gärds Köpinge

Bamsholmsvägen 15/Fredrika Bremers väg, Gärds Köpinge.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Följande för­säl­ja­re kom­mer att sälja väx­ter på Ulrika Johanssons två rym­li­ga tom­ter i Gärds Köpinge:

Varmt väl­kom­na till Gärds Köpinge!

Tänk på att de utländs­ka säl­jar­na inte tar Swish utan bara kon­tan­ter! Svenska peng­ar går bra men såklart även dans­ka kro­nor och euro.

Växtmarknad hos Ulrika Johansson 19 juni 2021

Växtförsäljning i Gärds Köpinge 4 juli 2020

Skånekretsens van­li­ga växt­mark­nad i maj kunde tyvärr inte genom­fö­ras p.g.a. dåva­ran­de restrik­tio­ner. Men träd­gård­s­ama­tö­ren Ulrika Johansson öpp­nar åter­i­gen sin träd­gård i Gärds Köpinge och har för­sälj­ning hemma hos sig nu i juni.

Växtmarknad hos Ulrika Johansson 21 maj 2022

Den 19 juni 2021 mel­lan kloc­kan 10–15 kom­mer Ulrika Johansson att ha en växt­för­sälj­ning hemma hos sig i Gärds Köpinge (Skåne) igen.

Lördag 19 juni 2021 kl. 10–15

Ulrika Johansson, Gärds Köpinge

Bamsholmsvägen 15, Gärds Köpinge.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Följande för­säl­ja­re kom­mer att sälja väx­ter på Ulrika Johanssons två rym­li­ga tom­ter i Gärds Köpinge:

 • Ulrika Johansson, Gärds Köpinge.
 • Ulf Sill, Mörrum.
  Woodlandväxter.
 • Larz Danielsson, Hammarstrand.
  Spezialplant.
  Läs mer på spezialplant.nu
 • Boel Thorsell, Byxelkrok.
  B´STRÖÖ träd och buskar.
  Läs mer på bstrootradobuskar.se
 • Börje Fransson, Finspång.
 • Monica & Peter Knutsson, Oxelösund.
 • Pia & Johnny Karlsson, Pålsboda.
 • Stellan Johansson, Laholm.
 • Jaap Hoogenbosch, Dobiegniew, Polen.
 • Karl Kristensen & Gunda Tøfting Kristensen, Stagstrup, Danmark.
  Läs mer på kalle‑k.dk – kan tyvärr inte komma p.g.a. Danmarks coronaregler.
 • Ib Nielsen, Ringsted, Danmark.
 • Steffen Munck-Hansen, Danmark.
  Rhododendron.
 • Gunnar Hansson.
 • Håkan Stenström, Sköldinge.
  Lindbro Trädgård.
  Läs mer på lindbro.net
 • Haide & Thomas Mellgren, Vänersborg.
 • Henrik Åström & Carina Fritzell, Sebbarp.
  Sebbarps planthandel.
 • Bo Thøger Christensen, Jyllinge, Danmark. – kan tyvärr inte komma p.g.a. Danmarks coronaregler.
 • Johnny Svensson, Fågelmara.
  Rhododendron.
 • Gunilla Malmström, Ekeby.
 • Kerstin Pettersson, Tyresö.
 • Pia Persson, Östra Tommarp.
 • Gerben Tjeerdsma, Vargaslätten.
  Gerbianska Trädgården.
  Läs mer på gerbianska.com
 • Susanne & Jürgen Peters, Uetersen, Tyskland.
  Staudengärtnerei Peters.
  Läs mer på alpine-peters.de

Sillvagnen kom­mer att fin­nas på plats med mat som i fjol.

Varmt väl­kom­na till Gärds Köpinge!

Givetvis föl­jer både köpa­re och säl­ja­re gäl­lan­de råd och restriktioner.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.